Poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalistki/Specjalisty ds. Koalicji Krajowej (umowa na zastępstwo)
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Migracje

Poszukujemy osoby na stanowisko: Specjalistki/Specjalisty ds. Koalicji Krajowej (umowa na zastępstwo)


Instytut Spraw Publicznych poszukuje osoby na stanowisko: Specjalistki/Specjalisty ds. Koalicji Krajowej ds. Koalicji Krajowej w projekcie „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i Poprawa Integracji Beneficjentów Ochrony Międzynarodowej (NIEM)”


Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji (The National Integration Evaluation Mechanism- NIEM) jest międzynarodowym projektem, którego celem jest monitoring i ewaluacja kluczowych obszarów integracji uchodźczej w piętnastu krajach Unii Europejskiej. Więcej na temat projektu na stronie: http://www.forintegration.eu.
 
 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

·    Współpraca z partnerami krajowymi projektu NIEM (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców Biuro w Polsce, Instytut Polityki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego) oraz innymi interesariuszami reprezentującymi instytucje publiczne szczebla centralnego, regionalnego i samorządowego, delegatury UE, organizacje międzynarodowe (Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców, Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji),  organizacje pozarządowe, formalne i nieformalne sieci działające na rzecz integracji osób z doświadczeniem migracji oraz reprezentujące społeczności uchodźcze, a także ośrodki akademickie .

·    Tworzenie założeń merytorycznych do programu krajowych spotkań realizowanych w ramach projektu oraz kompleksowa organizacja tych spotkań. Bieżąca współpraca z Krajową Specjalistką ds. Rzecznictwa w zakresie przygotowania treści merytorycznych na potrzeby komunikacji zewnętrznej (strona internetowa, portal Facebook, informacje prasowe itp.).

·    Współpraca ze Specjalistką ds. Międzynarodowej Koalicji w zakresie wdrażania  strategii dotyczących prowadzenia koalicji krajowych w krajach partnerskich.

·    Przygotowywanie opisu rezultatów działalności koalicji krajowej na potrzeby sprawozdawczości merytorycznej projektu. 

·    Współpraca i wsparcie personelu ISP odpowiedzialnego  za  sprawozdawczość finansową oraz za realizację budżetu projekt NIEM.

WYMAGANIA:

·    Wykształcenie wyższe 

·    Orientacja w problematyce migracji międzynarodowych i integracji migrantek i migrantów

·    Doświadczenie w organizacji wydarzeń (konferencje, seminaria, szkolenia itp.) o zasięgu krajowym

·    Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie

·    Samodzielność i kreatywność

·    Umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi

·    Wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole

·    Umiejętność pracy pod presją czasu 

·    Znajomość środowiska Windows, MS Office (w szczególności programu Excel)

MILE WIDZIANE:

·    Doświadczenie we współpracy międzynarodowej lub/i wielostronnej

·    Doświadczenie w aplikowaniu o środki UE i w rozliczaniu grantów i dotacji 

·    Znajomość dokumentów dotyczących programu FAMI i umiejętność ich stosowania w praktyce

·    Doświadczenie w realizacji projektów i działań dotyczących tematyki uchodźczej

OFERUJEMY:
 
·    Możliwość zatrudnienia na umowę o pracę  na zastępstwo min okres roku

•    Wynagrodzenie brutto 6000-6500 PLN /pełny etat

•    Pracę w międzynarodowym środowisku

•    Możliwości rozwoju zawodowego

•    Miejsce pracy: Warszawa


Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: isp@isp.org.pl. W tytule maila prosimy o podanie stanowiska, o jakie się Państwo ubiegają. 

Przyjmowanie zgłoszeń: do 30 października br

Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: 4-5 listopada br
  
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi osobami aplikującymi/kandydującymi.


Prosimy o załączenie oświadczenia o następującej treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."


Jednocześnie informujemy że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie, ul. Szpitalna 5 lok. 22, tel. 225564260, e-mail isp@isp.org.pl. 
2. Pana/Pani dane osobowe zbierane są dla potrzeb rekrutacji na stanowisko wymienione w ogłoszeniu o pracę. Administrator danych nie planuje dalej przetwarzać danych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko. 
4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Otrzymanie przez ISP Pani/Pana CV na wskazany w ogłoszeniu o pracę adres e-mail będzie oznaczało zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. 
5. Posiada Pan/Pani  prawo do żądania w każdym czasie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ISP podany powyżej lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres isp@isp.org.pl Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter