Poszukujemy osoby na stanowisko: koordynator/koordynatorka w Programie Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

Poszukujemy osoby na stanowisko: koordynator/koordynatorka w Programie Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego


Program Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego ISP rozpoczyna realizację 5-letniego projektu dotyczącego wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego i debaty publicznej w Polsce. W jego ramach będziemy prowadzić badania oraz wspierać wybrane grupy obywatelskie w nabyciu umiejętności wywierania wpływu na debatę publiczną oraz przebieg procesu stanowienia prawa na poziomie krajowym oraz lokalnym. Ważnym tematem będzie też dla nas działanie na rzecz zwiększenia przejrzystości życia publicznego. Wspieranym podmiotom zaoferujemy w ramach projektu nie tylko szereg różnorodnych szkoleń, ale również inne formy wsparcia. 

Do zadań osoby na stanowisku koordynator/ka będzie należało w szczególności:
 • Koordynowanie codziennych działań związanych z realizacją projektu,
 • Udział w prowadzeniu działań re-grantingowych (we współpracy z innymi partnerami projektu),
 • Organizacja procesu badawczego i wydarzeń projektowych,
 • Prezentowanie i promocja rezultatów projektu podczas otwartych wydarzeń jak seminaria, konferencje, debaty, media, w tym media społecznościowe, opracowywanie krótkich tekstów informacyjnych na temat prowadzonych w projekcie działań,
 • Współpraca z Działem księgowości ISP w ramach sprawozdawczości i rozliczenia projektu,
 • Współpraca z zespołem ISP w zakresie pozyskiwania finansowania na kolejne projekty badawcze umożliwiające kontynuowanie działań na rzecz wsparcia organizacji obywatelskich w Polsce i w Europie Centralnej.

Wszystkie wymienione zadania będą realizowane pod nadzorem dyrektora Programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego oraz we współpracy z innymi osobami w zespole, księgowością oraz działem publikacji.

Oczekiwania wobec kandydata/kandydatki obejmują:
 • Wyższe wykształcenie w obszarze socjologii, polityki społecznej, politologii, prawa lub podobnych kierunków,
 • Wiedza dotycząca funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz zainteresowanie sprawami politycznymi w kraju oraz za granicą,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym w mowie i piśmie,
 • Doświadczenie (minimum 3-letnie) w koordynacji projektów finansowanych ze środków zagranicznych; dodatkowym atutem będzie doświadczenie przy koordynacji projektów badawczych i/lub re-grantingowych,
 • Umiejętność klarownego wyrażania myśli na piśmie w języku polskim (doświadczenie w pisaniu tekstów po angielsku będzie dodatkowym atutem),
 • Znajomość środowiska Windows, MS Office, mediów społecznościowych; mile widziana będzie umiejętność obsługi podstawowego oprogramowania graficznego.

Co oferujemy?
 • Umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy od połowy listopada/początku grudnia 2022 r. (czas rozpoczęcia współpracy może podlegać dalszym ustaleniom),
 • Hybrydowy tryb pracy (praca w biurze łączona z pracą zdalną),
 • Pracę w międzynarodowym środowisku oraz w dynamicznym niezależnym instytucie badawczym z zaangażowanym i doświadczonym zespołem,
 • Wynagrodzenie w przedziale 7.000, – 8.500, zł brutto w zależności od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.

OPIS PROCESU REKRUTACYJNEGO:

Osoby zainteresowane prosimy o przysłanie do 28 października 2022 r. CV i listu motywacyjnego na adres: isp@isp.org.pl. 

Oba dokumenty powinny być sformułowane w języku angielskim. 

Mail powinien być zatytułowany „PDiSO – rekrutacja”. 

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia:
a)    złożone po terminie;
b)    niezgodne z treścią zapytania ofertowego;

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy rekrutacyjne w formie stacjonarnej lub on-line. Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: 24-26 października 2022.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Przesłanie aplikacji w ramach ww. ogłoszenia, równoznaczne jest z akceptacją i przyjęciem do wiadomości, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z poniższym opisem:

1.    Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Publicznych z siedzibą w Warszawie (00-031), przy ul. Szpitalnej 5 lok. 22 („Fundacja”). 
2.    Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne, bez niej jednak nie będziemy mogli uwzględnić Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym na stanowisko jednoosobowe: koordynator /koordynatorka w Programie Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego.
3.    Kontakt z Fundacją możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej, e-mail: isp@isp.org.pl, lub telefonicznie 22 5564261.
4.    Pani/Pana dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z udziałem w 
procesie rekrutacyjnym dotyczącym stanowiska opisanego w pkt 2 powyżej.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
5.    Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a)    może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię takich danych osobowych,
b)    jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych,
c)    może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo,
d)    może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych,
e)    może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana sytuacją, 
f)    jeżeli wyraził/a Pai/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pani/Pan wycofać zgodę w dowolnym czasie,
g)    może Pani/Pan złożyć skargę do właściwego organu nadzoru,
h)    może Pani/Pan żądać przekazania swoich danych osobowych podmiotowi trzeciemu.
6.    Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
7.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 powyżej. 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Seria podkastów Inspirator wyborczy. 
Zapisz się do newslettera
Newsletter