Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Polsko – ukraińskie spojrzenie przez granicę


Ukraińcy chcą zbliżenia z Unią Europejską. Tak sądzą nie tylko osoby, które protestują na ulicach ukraińskich miast i placów. Za integracją z Unią Europejską odpowiada się połowa mieszkańców Ukrainy - wynika z raportu Instytutu Spraw Publicznych „Polska – Ukraina, Polacy – Ukraińcy. Spojrzenie przez granicę”.

Raport został zaprezentowany na konferencji ISP w poniedziałek 25 listopada. Główne wnioski z badania przedstawił Łukasz Wenerski, analityk w Instytucie Spraw Publicznych. Komentarze do wyników udzielili: dr Joanna Konieczna – Sałamatin z Instytutu Socjologii UW, Oleksandr Sushko   z Instytutu Współpracy Euro-Atlantyckiej w Kijowie oraz dr Jacek Kucharczyk, Prezes ISP.

Jak wynika z badań, Ukraińcy stają się coraz bardziej proeuropejscy. Stowarzyszenia z Rosją, Białorusią i Kazachstanem chciałaby jedna trzecia Ukraińców. To cały czas wysoki odsetek, ale wcześniej różnice pomiędzy wsparciem dla integracji z Unią Europejską lub z Unią Celną były mniejsze. W zdecydowanej większości członkostwo w Unii Celnej wskazują przedstawiciele regionów wschodnich. Wśród przedstawicieli regionów zachodnich, centralnych a nawet południowych przeważają zwolennicy integracji z Unią Europejską podkreślił Łukasz Wenerski, analityk ISP. 

Polacy wspierają integrację europejską Ukrainy jeszcze mocniej niż sami Ukraińcy. Dwie trzecie Polaków uważa, że Ukraina powinna stać się w przyszłości członkiem Unii Europejskiej, a tylko jeden na dziesięciu sugeruje Ukraińcom, że lepszym dla nich wyborem byłaby Unia Celna.

Poza wynikami dotyczącymi geopolitycznych wyborów Ukrainy, na konferencji poruszone zostały również kwestie wzajemnego wizerunku Polaków i Ukraińców. Polacy postrzegają Ukraińców jako bardzo gościnnych, otwartych i życzliwych. Ukraińcy uważają natomiast, że Polacy są dobrze wykształconymi profesjonalistami brakuje im natomiast „luzu”, który mają Ukraińcy. Jak pokazują badania, nie ma problemów z zaakceptowaniem przedstawicieli kraju sąsiada w różnych rolach społecznych – większość zarówno Polaków i Ukraińców zgadza się na to, by Polak/Ukrainiec był ich sąsiadem, kolegą z pracy, czy członkiem rady samorządu lokalnego.

Zdecydowanie różnice są natomiast widoczne w przypadku postrzegania kraju sąsiada. Ukraińcy bardzo dobrze oceniają Polskę – ośmiu na dziesięciu respondentów uważa, że w Polsce władze dbają o dobro obywateli, gospodarka dobrze się rozwija i respektuje się swobody obywatelskie.  Polacy nie mają dobrego zdania o Ukrainie, większość jest przekonana, że w kraju sąsiada panuje korupcja, a władza nie dba o obywateli. Co więcej, Polacy, którzy byli na Ukrainie oceniają to państwo gorzej niż ci, którzy nigdy go nie odwiedzili. 
 
Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem Polska – Ukraina, Polacy – Ukraińcy. Spojrzenie przez granicę”.  Raport powstał na podstawie badania sondażowego przeprowadzonego latem 2013 r. na reprezentatywnej grupie Polaków i Ukraińców.

Więcej informacji na temat raportu udziela Łukasz Wenerski, tel. 22 556 42 87, e-mail: lukasz.wenerski@isp.org.pl

Konferencja przygotowana w ramach projektu „Wizerunek Polski i Polaków na Ukrainie oraz Ukrainy i Ukraińców w Polsce”. Projekt jest realizowany dzięki finansowemu wsparciu Fundacji PZU

Zapisz się do newslettera
Newsletter