Polsko-niemieckie konsultacje – zestawienie tematów rozmów
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Europa

Polsko-niemieckie konsultacje – zestawienie tematów rozmów


XV polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe minęły, pozostało wrażenie, że pomiędzy Polską a Niemcami wszystko układa się idealnie, ale konferencja prasowa, poza tym wrażeniem, nie przyniosła konkretów czy nowości. Poza spotkaniem szefów rządów i wspólnym posiedzeniem, poszczególni ministrowie odbyli jeszcze rozmowy bilateralne.


Strony niektórych ministerstw (trzeba przyznać, że nie wszystkich i nie po obu stronach) podają więcej szczegółów, choć zakres informacji jest bardzo różny. Poniżej ich zestawienie:

Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Jacek Czaputowicz i Heiko Maas)
- przyjęto wspólną deklarację, podejmującą wiele kwestii polityki zagranicznej i europejskiej 

Ministerstwa obrony (Mariusz Błaszczak i Ursula von der Leyen)
- omówiono współpracę polsko – niemiecką w ramach Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód w Szczecinie oraz  Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód w Elblągu
- przedyskutowano kwestie związane z rozwojem zdolności obronnych w ramach mechanizmu Stałej Współpracy Strukturalnej (PESCO)

Ministerstwa finansów (Teresa Czerwińska i Olaf Scholz)
- podpisano wspólną deklarację w sprawie zwalczania szkodliwych praktyk podatkowych
- rozmawiano na temat opodatkowania gospodarki cyfrowej w kontekście jej szybkiego rozwoju oraz konieczności reagowania na zmiany zachodzące w tym obszarze
- poruszono także kwestie reformy Unii Gospodarczo-Walutowej, w tym wzmocnienia Europejskiego Mechanizmu Stabilności, aktualnego stanu negocjacji dot. Brexit, wieloletniego budżetu UE (tzw. Wieloletnie Ramy Finansowe) na lata 2021-2027, a także działań dotyczących obniżenia ryzyka w sektorze bankowym w UE

Ministerstwa rolnictwa (Jan Krzysztof Ardanowski i Julia Klöckner)
- tematami przewodnim rozmów były: reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r., problematyka Afrykańskiego Pomoru Świń, tegorocznej suszy, cyfryzacji w rolnictwie oraz wzmocnienia obszarów wiejskich i warunków życia na wsi.
- wskazano na konieczność zrównoważonego i nowoczesnego rozwoju obszarów wiejskich oraz niezbędną poprawę warunków życia na wsi i utrzymanie bezpiecznych miejsc pracy
- zadeklarowano wolę dalszego zacieśniania i pogłębiania współpracy Polski i Niemiec na rzecz silnego i cyfrowego rolnictwa
- podkreślono zbieżność poglądów w zakresie utrzymania WPR opartej na dwóch filarach oraz braku cięć w budżecie UE na WPR
- wspólnie opowiedziano się za systemem płatności bezpośrednich, które są bardzo ważne dla stabilności dochodów rolników
- strona niemiecka zaprosiła polskiego ministra na tragi Zielony Tydzień w Berlinie, podczas których odbędzie się szczyt z udziałem ponad 70. ministrów rolnictwa. Zaproszenie zostało przyjęte

Resorty gospodarcze (Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Tomasz Dąbrowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Marcin Ociepa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii  i Claudia Dörr-Voß, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Energii RFN)
- omówiono stan i postulaty negocjacjach dotyczących przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej
- dyskutowano o realizacji wspólnych polsko-niemieckich projektów w ramach środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT)

Ministerstwa zdrowia (Łukasz Szumowski i Jens Spahn)
- omówiono możliwość współpracy naukowej Polski i Niemiec w kontekście powstawania w Polsce Agencji Badań Medycznych
- dyskutowano stanowiska wobec propozycji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego oceny technologii medycznych. Poglądy obydwu ministerstw na tę sprawę są ze sobą bardzo zbieżne. 
- potwierdzono wolę realizacji umowy o transgranicznej współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia, co będzie możliwe dzięki podpisaniu pierwszego porozumienia wykonawczego w najbliższym czasie
- dyskutowano o zagadnieniach takich jak problem ruchów antyszczepionkowych, prewencji chorób niezakaźnych, czy o rozwoju e-zdrowia.

Ministerstwa środowiska (Henryk Kowalczyk i Svenja Schulze)
- omówiono plany związane z przygotowywanym COP24
- przedyskutowano temat długoterminowej strategii klimatycznej UE dotyczącej ograniczania emisji gazów cieplarnianych
- podjęto decyzję o bliższej współpracy w obszarze gatunków chronionych. 

Ministerstwa sportu (Witold Bańka i Horst Seehofer)
- dyskutowano kwestie związane ze zwalczaniem dopingu
-  strona polska zaprosiła niemieckiego ministra na Światową Konferencję Antydopingową, która odbędzie się w listopadzie 2019 roku w Katowicach. Horst Seehofer zapewnił, że osobiście weźmie w niej udział.

Ministerstwa nauki (Jarosław Gowin i Anja Karliczek)
- ustalano konkrety współpracy Narodowego Centrum Nauki z Towarzystwem Maxa Plancka w ramach Programu DIOSCURI, którego celem jest utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej  w Europie Środkowej i Wschodniej
- dyskutowano o działaniach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki oraz o możliwościach wzmocnienia tej współpracy
- podpisano deklarację w sprawie współpracy w zakresie badań naukowych i rozwoju, w której zobowiązali się wspierać projekty badawcze jako główny element współpracy dwustronnej. W dokumencie podkreślono m.in. znaczenie współpracy w dziedzinie nauki, badań naukowych, rozwoju i innowacji


Ministerstwa kultury (Piotr Gliński i Pełnomocnik Rządu Federalnego Niemiec ds. Kultury i Mediów Monika Grütters)
- omówiono możliwości wspólnych działań obu ministerstw w obszarze promocji i upowszechnienia wiedzy o polskich stratach wojennych w dziedzinie dóbr kultury na terenie Niemiec. Zaproponowano skierowanie na łamach niemieckich mediów wspólnego apelu (tzw. open call) obu ministrów do instytucji i osób prywatnych w Niemczech o weryfikację posiadanych zbiorów w celu identyfikacji polskich strat wojennych w oparciu o polską bazę danych.
- pozytywnie oceniono wydarzenia organizowane przez polskie instytucje kultury w Niemczech z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
- rozmawiano o wzmocnieniu i systematyzacji współpracy instytucjonalnej w dziedzinach: muzeów i miejsc pamięci oraz archiwów
- wyrażono wolę organizacji w najbliższym czasie polsko-niemieckiej wystawy poświęconej 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej
- zgodzono się, że, że należy powrócić do organizacji wzajemnych sezonów kultury w obu krajach


Projekt realizowany wspólnie z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Niemcy w zbliżeniu

Opisujemy fakty, komentujemy decyzje, tłumaczymy zawiłości niemieckiej polityki #niemcywzblizeniu
Zapisz się do newslettera
Newsletter