Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Polskie wybory samorządowe 2010. Uwarunkowania, przebieg i rezultaty. Artykuł Marcina Waszaka i dr. Jarosława Zbieranka w niemieckojęzycznym magazynie Polen-Analysen


Analiza "Die polnischen Selbstverwaltungswahlen 2010. Bedingunen, Verlauf Und Ergebnisse" koncentruje się na specyfice polskich wyborów samorządowych w 2010 oraz zmianach na scenie politycznej po wyborach. W szczególności porusza kwestie związane z ustrojem samorządu terytorialnego, ewolucją systemu wyborczego, obecnością kobiet na listach wyborczych, przebiegiem kampanii wyborczej oraz zaangażowaniem i postawami Polaków wobec wyborów. Druga część artykułu poświecona została omówieniu wyników głosowania, z uwzględnieniem ich znaczenia dla polityki ogólnopolskiej oraz czterech największych partii politycznych. W podsumowaniu zostały zawarte także uwagi dotyczące zmian w prawie wyborczym, zapowiadanych w kolejnych wyborach samorządowych.

Analiza "Die polnischen Selbstverwaltungswahlen 2010. Bedingunen, Verlauf Und Ergebnisse" dostępna jest tutaj

Artykuł został przygotowany częściowo w oparciu o wyniki badań Instytutu Spraw Publicznych przeprowadzonych w roku 2011 dotyczące:

- wiedzy Polaków o wyborach samorządowych

- uczestnictwa kobiet w wyborach samorządowych

Zapisz się do newslettera
Newsletter