Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Polska i środkowoeuropejska polityka rozwojowa - raporty z badań


Współpraca handlowa z państwami biorcami pomocy rozwojowej oraz rola  organizacji pozarządowych i sektora prywatnego w pomocy rozwojowej  to zagadnienia, które skomentowane zostały z perspektywy dziewięciu państw członkowskich UE, w tym z Polski.

Projekt „Ocena stanu wdrażania międzynarodowych/dwustronnych systemów regulacji prawnych dotyczących wymiany handlowej z państwami - odbiorcami pomocy rozwojowe”  realizowali wspólnie partnerzy z Polski, Bułgarii, Czech, Węgier, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Łotwy i Estonii. Na podstawie badań przeprowadzonych w tych państwach przygotowane zostały trzy zbiorcze raporty, obrazujące stan pomocy rozwojowej w 9 państwach Europy Środkowej:

Developing Open, Rule-based, Predictable, Non-discriminatory Trade Relations with Priority ODA Recipients

The Role of the Private Sector in Developing Assistance and Aid Effectiveness

The Role of Civil Society in Development Assistance and Aid Effectiveness

Polska była reprezentowana w projekcie przez Instytut Spraw Publicznych. Nasi analitycy przygotowali teksty, które umieszczone zostały zarówno w raportach zbiorczych, jak i w wersji przeznaczonej dla czytelnika, który swoje zainteresowanie chce skoncentrować na sytuacji polskiej pomocy rozwojowej:

P. Bagiński, Poland’s economic relations with its main development co-operation partners. In search of synergy between development and economic policies

Piotr Kaźmierkiewicz, Role of civil society in polish development assistance. What has worked and what needs to be done? [eng] / Rola społeczeństwa obywatelskiego w polskiej współpracy rozwojowej: osiągnięcia i potrzeby [pl]

Zachęcamy do lektury!

Więcej informacji o projekcie
Zapisz się do newslettera
Newsletter