Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Polityka narkotykowa w Polsce – czas na reformę. Analizy i Opinie nr 115 styczeń 2011.


Posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym (przestępstwem), pociągającym za sobą odpowiedzialność karną – podlega karze pozbawienia wolności. Stan prawny, który przewiduje kryminalizację posiadania narkotyków, obowiązuje w Polsce od dziesięciu lat. To dobry czas na ocenę jego funkcjonowania i związanych z tym kosztów.
cały tekst Analiz i Opinii>>>

Zapisz się do newslettera
Newsletter