Polexit tylnymi drzwiami? Jak rozmawiać o integracji europejskiej w kontekście sporu o praworządność. Relacja z seminarium
Podziel się
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie Europa

Polexit tylnymi drzwiami? Jak rozmawiać o integracji europejskiej w kontekście sporu o praworządność. Relacja z seminarium


Ostatnie wydarzenia polityczne w Polsce, związane z przyjęciem ustawy zmieniającej Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawę o Sądzie Najwyższym, doprowadziły do intensyfikacji sporu pomiędzy polskim rządem a instytucjami Unii Europejskiej, dotyczącego stanu praworządności w naszym kraju.


Zdecydowana większość autorytetów prawniczych i zajmujących się sprawami europejskimi wskazuje, że przewidziane w tej legislacji rozwiązania doprowadzą do wyprowadzenia Polski poza standardy europejskiego porządku prawnego. Do takiej sytuacji dochodzi w sytuacji, kiedy Polki i Polacy wykazują największe zadowolenie z integracji europejskiej spośród wszystkich społeczeństw UE, a jego poziom jest najwyższy w historii. Niezależnie od tego nasiliły się przy okazji komentarze wskazujące na możliwość wystąpienia Polski z tej wspólnoty.

Czy więc Polska może łatwo jednostronnie wystąpić z UE? Czy decyzję o wyrzuceniu państwa naruszającego zasady Traktatu o UE (w tym jego art. 2) mogą podjąć pozostałe państwa członkowskie? I czy oba scenariusze są obecnie realne i na ich realizację byłoby skłonne przystać polskie społeczeństwo? A co można zrobić, żeby utrzymać dominujące w nim proeuropejskie postawy? O takich kwestiach dyskutowaliśmy 27 stycznia br. na seminarium pt. „Polexit tylnymi drzwiami? Jak rozmawiać o integracji europejskiej w kontekście sporu o praworządność”, zorganizowanym w projekcie „History of optimism - civil society shaping the positive future”. 

Przedstawiamy jego podsumowanie, przybliżające również wypracowane w jego trakcie rozwiązania. Tekst próbuje odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:

•         Jak może wyglądać sytuacja Polski w Unii Europejskiej po przyjęciu ww. ustawy?
•         Jakie dalsze mechanizmy wobec Polski mogą zastosować inne państwa członkowskie?
•         Czy rzeczywiście całe polskie społeczeństwo jest tak bardzo pro-unijne, jak wskazują badania?
•         I jakiego rodzaju komunikacji potrzebujemy, żeby zaktywizować politycznie bierną, ale w głębi proeuropejską znaczną grupę Polek i Polaków? 

Czytaj cały tekst: Polexit tylnymi drzwiami? Jak rozmawiać o integracji europejskiej w kontekście sporu o praworządność 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Przeskok do zgody

Seria podkastów poświęcona historii optymizmu, tj. aktywności Polek i Polaków, która doprowadziła do obalenia komunizmu w 1989 roku.
Zapisz się do newslettera
Newsletter