Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Polacy o roli Niemiec w Europie i stosunkach polsko-niemieckichPolacy pozytywnie oceniają niemiecką politykę europejską i stosunki polsko-niemieckie, wynika z najnowszego badania opinii publicznej z serii „Barometr Polska-Niemcy” Instytutu Spraw Publicznych przeprowadzonego we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce i opublikowanego dzień przed polsko-niemieckimi konsultacjami międzyrządowymi.

W ostatnich trzech latach niezmienna pozostała liczebność grupy Polaków, którzy uważają, że Niemcy dążą do realizacji swoich interesów w Unii Europejskiej, ale z poszanowaniem interesów innych państw (55%). Od lat większość Polaków uważa także, że Niemcy przyczyniają się do lepszej współpracy w Europie.
„W tym przypadku w ostatnich latach odnotowuje się jednak spadek liczby pozytywnych opinii. Obecnie o przyczynianiu się przez Niemcy do lepszej kooperacji w Unii Europejskiej jest przekonana niewiele ponad połowa badanych (58%), podczas gdy w 2010 roku zdanie to podzielało ponad dwie trzecie ankietowanych (69%). Aktualny wynik jest więc najniższy od momentu rozpoczęcia badań na ten temat w 2005 roku”, opisuje wyniki dr Agnieszka Łada, kierownik Programu Europejskiego Instytutu Spraw Publicznych, autorka badań.
„Podczas gdy Grecy porównują Angelę Merkel do Hitlera, a Hiszpanie protestują na ulicach przeciw niemieckim propozycjom wychodzenia z kryzysu, Polacy w większości nadal jednak popierają niemieckie działania w UE”, komentuje Agnieszka Łada, „Ale to nie oznacza, że pozostają wobec nich bezkrytyczni”.
Badania ISP wykazują, że zdaniem ponad połowy ankietowanych (59%), niemiecka pozycja w Europie wzmocniła się od początku kryzysu finansowego. „Co interesujące, największa grupa Polaków – prawie połowa (42%) – uważa, że wzrost niemieckiej pozycji byłby dla Polski zdecydowanie lub raczej korzystny”, zauważa Łada. „Ale jednocześnie Polacy nie wierzą w partnerskie traktowanie Polski przez Niemcy w UE. O tym, że Berlin robi to rzadko przekonanych jest połowa ankietowanych. Zdecydowanie mniej uważa, że dzieje się tak zawsze (3%) lub często (29%).”
W przeddzień polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych trzy czwarte badanych pozytywnie ocenia stan wzajemnych relacji (72%). W ostatnich latach nie odnotowano w tym przypadku zmian opinii. „Przy czym Polacy korzyści z tych stosunków przypisują raczej stronie niemieckiej (40%) niż polskiej (17%) lub obydwu krajom (30%)”, przywołuje wyniki ISP Agnieszka Łada.
„Te opinie stanowią ważny sygnał dla obu rządów. Po pierwsze pokazują, że Polacy dostrzegają pozytywny rozwój relacji. To powinno zachęcać do dalszych wysiłków pogłębiania współpracy. Rzadkie dostrzeganie profitów dla Polski czy polsko-niemieckiego partnerstwa powinno z kolei popchnąć do lepszej komunikacji społeczeństwu wyników współpracy. A rząd w Berlinie zmobilizować do intensywniejszych działań wspierających Polskę na arenie unijnej, aby jeszcze bardziej wzmocnić ogólnie pozytywne polskie oceny niemieckiej polityki europejskiej”, komentuje badania Agnieszka Łada.


 
A.Łada, „Barometr Polska-Niemcy 2012: Polacy o roli Niemiec w Europie i stosunkach polsko-niemieckich”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012 dostępna jest w języku polskim i niemieckim oraz w postaci streszczenia w języku angielskim. LINK
 
Badanie zostało zrealizowane od 6 do 10 września 2012 roku w terenie na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych przez GfK Polonia na reprezentatywnej grupie 1 tysiąca Polaków powyżej piętnastego roku życia.
 
Publikacja powstała w ramach serii badań  „Barometr Polska-Niemcy“ regularnie  prowadzonych wspólnie przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce.

 

Komentarzy udziela:
Dr Agnieszka Łada
Kierownik Programu Europejskiego ISP
Agnieszka.lada@isp.org.pl
 
Zapoznaj się z innymi publikacjami ISP o tematyce polsko-niemieckiej z ostatních miesięcy:

A. Łada, Slogany czy konkrety? Ocena realizacji polsko-niemieckiego Programu Współpracy, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012

G. Gromadzki, J.Kucharczyk, A.Łada, C.Ochmann, Y.Taran, Ł.Wenerski,Ludzie – historia – polityka. Polska i Niemcy w oczach Rosjan, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012

A.Łada, J.Segeš Frelak (red.), Znikająca granica. Nowa polska migracja zarobkowa do Niemiec w perspektywie lokalnej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012

A.Łada, M.Fałkowska-Warska (współpraca), Obraz polskiej migracji zarobkowej do Niemiec w prasie polskiej i niemieckiej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2012

A.Łada,Czas wyjść poza sferę uśmiechów. Rekomendacje dla polskiej polityki zagranicznej wobec Niemiec, Instytut Spraw Publicznych, Analizy i Opinie nr 124, listopad 2011


Zapisz się do newslettera
Newsletter