Pierwsze spotkanie naukowe w projekcie INVOLVE
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Pierwsze spotkanie naukowe w projekcie INVOLVE


24 listopada odbyło się zdalnie pierwsze spotkanie naukowe w ramach projektu „INVOLVE - Angażowanie partnerów społecznych w kształtowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego: badanie wkładu partnerów społecznych w projektowanie, reformę i wdrażanie systemu”. Było ono okazją do zaprezentowania w gronie partnerów projektowych wniosków z analizy danych zastanych, której poddano krajowe systemy kształcenia zawodowego.


W trakcie dwóch dwugodzinnych sesji szczegółowo przedstawiono i poddano dyskusji wyniki badania w Grecji, Hiszpanii, Polsce i Portugalii. Polski system omówił Maciej Pańków, analityk Instytutu Spraw Publicznych. W spotkaniu uczestniczyli również pozostali członkowie Programu Polityki Społecznej Instytutu: dyrektor Dominik Owczarek oraz Małgorzata Koziarek, analityczka, a także przedstawicielka partnera stowarzyszonego, Związku Nauczycielstwa Polskiego, pani dyrektor Aleksandra Wąsik.

Przedmiotem szczególnego zainteresowania uczestniczących w dyskusji badaczy był zasięg kształcenia dualnego w objętych analizą krajach, zmiany w prawie regulującym ten wariant edukacji zawodowej wprowadzone w ostatnich latach, a także rola partnerów społecznych w zarządzaniu krajowymi systemami oświaty. Z przeprowadzanych analiz wyłania się obraz istotnego ich zróżnicowania pomiędzy poszczególnymi państwami: w Polsce i Grecji zaangażowanie partnerów społecznych we współzarządzanie szkolnictwem zawodowym nie jest wysokie, podczas gdy na Półwyspie Iberyjskim odgrywają oni istotną rolę w tworzeniu programów kształcenia praktycznego czy jego finansowaniu.
W spotkaniu, poza badaczami zaangażowanymi bezpośrednio w realizację działań projektowych, wzięli udział przedstawiciele Rady Doradców (Jörg Markowitsch, Wilfried Krus, Valter Fissaber, Oriol Homs), którzy przekazali cenne uwagi do przedstawionych wniosków, a także podzielili się swoją wiedzą i interesującymi sugestiami bibliograficznymi. Ustalono plan dalszych działań. W najbliższym czasie, bo na przełomie roku, nastąpi publikacja krajowych raportów z analizy danych zastanych.

Zapraszamy na stronę domową projektu: https://involveproject.eu/
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Generalnej Dyrekcji ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (nr umowy grantowej VP/2020/0145).

 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter