Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Pieniądze szczęścia nie dają, ale przedsiębiorstwa społeczne ich potrzebują - o rezultatach prac rekinów finansów społecznych w Krakowie


Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej ogłoszona przez unijnego komisarza ds. rynku wewnętrznego i usług Michela Barnier dała dużą szansę na  uniezależnienie sektora  przedsiębiorczości społecznej od wsparcia finansowego ze środków publicznych, otwierając tym samym możliwości szerszej współpracy z sektorem finansowym.


Szczególnie w czasach obecnego kryzysu społeczno-gospodarczego warto poszukiwać dodatkowych, obecnych na rynku źródeł finansowania aktywności, które łączą działania skierowane na wypracowanie zysku ekonomicznego z rozwiązywaniem najbardziej palących problemów społecznych naszych czasów (jak m.in. aktywizacja osób niepełnosprawnych i starszych, zapewnienie pracy dla młodych, czy integracja imigrantów i uchodźców).


 
10 października 2012 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się zorganizowane przez Instytut Spraw Publicznych spotkanie, w którym wzięli udział inwestorzy, przedstawiciele sektora bankowego, przedstawiciele rządów, akademicy oraz przedsiębiorcy społeczni z takich krajów jak Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, oraz Polska. Partnerami tego wydarzenia byli Europejska Federacją Banków Etycznych i Alternatywnych (FEBEA), Crédit Coopératif, TISE oraz Euclid Network.

Najważniejszym wnioskiem ze spotkania jest postulat podjęcia działań skierowanych na stworzenie w oparciu o przygotowywaną przez Komisję Europejską regulację EuSEF transgranicznego funduszu w Europie Środkowo-Wschodniej, który będzie nie tylko wspierał inicjatywy społeczne w tym regionie, ale także pozwoli na wymianę doświadczeń wśród przedsiębiorców społecznych.
Zapisz się do newslettera
Newsletter