Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Petycja w sprawie zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej


ISP przesłał d o Ministerstwa Sprawiedliwości petycję w sprawie zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Podpisało ją kilkadziesiąt organizacji zajmujących się poradnictwem prawnym oraz osób prywatnych.  

System nieodpłatnej pomocy prawnej który powstał w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. 2015 poz. 1255 z późn. zm.), nie jest skuteczny, użyteczny i efektywny, co potwierdził m.in. przeprowadzony przez ISP monitoring.

Dlatego też Instytut przygotował petycję,  w której postulujemy wprowadzenie zmian ustawowych, mających na celu zwiększenie dostępności, skuteczności i efektywności nieodpłatnej pomocy prawnej i  realizację działań w zakresie edukacji prawnej. 
Zapisz się do newslettera
Newsletter