Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Petycja w sprawie zmian w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej


Jak wynika z raportu Instytutu Spraw Publicznych, obowiązujący w Polsce system nieodpłatnej pomocy prawnej jest nieskuteczny i nieużyteczny. Nie jest też powszechny - uprawnionych do korzystania z jego usług jest niecała 1/3 dorosłych Polaków, a wiele osób potrzebujących pomocy jest jej pozbawionych.


Dlatego Instytut Spraw Publicznych postuluje wpowadzenie do Ustawy o nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej głębokich zmian, które przyczynią się do zwiększenia dostępności, skuteczności i efektywności nieodpłatnej pomocy prawnej, a także przyczynią się do realizacji działań w zakresie edukacji prawnej.


W tym celu przygotowaliśmy petycję do ministra sprawiedliwości, w której piszemy, jak należy zreformować obowiązujący w Polsce system bezpłatnej pomocy prawnej.

Nasze postulaty to:

- poszerzenie kręgu osób uprawnionych do korzystania z pomocy prawnej (art. 4 ust. 1 Ustawy),
- zniesienie ograniczeń zakresu przedmiotowego (dziedzin prawa) udzielanej pomocy prawnej (art. 3 ust. 2),
- poszerzenie zakresu form pomocy prawnej, o których mowa w art. 3. ust. 1 Ustawy,
- oddzielnie informacji i porad prawnych i uczynienie z informacji prawnej usługi dostępnej powszechnie,
- ujednolicenie zasad dostępu do prowadzenia punktów pomocy prawnej dla korporacji prawniczych i organizacji pozarządowych,
- uwzględnienie w dotacjach przyznawanych na prowadzenie punktów pomocy prawnej kosztów pośrednich oraz kosztów działań związanych z informacją o działalności punktów i weryfikowaniem jakości świadczonej pomocy,
- określenie podstawowych mechanizmów weryfikacji jakości świadczonej pomocy,
- określenie zadań z zakresu edukacji prawnej i sposobów ich realizacji i finansowania.

Petycję, która znajduje się na stronie www.obywateliprawo.pl można podpisywać do 28 lutego w imieniu własnym lub organizacji.


Zapisz się do newslettera
Newsletter