Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Partnerstwo Wschodnie – rezultaty i perspektywy


Jak Partnerstwo Wschodnie oceniają na Ukrainie, Białorusi i w innych państwach Europy Wschodniej, czego po tym programie oczekują, co im się podoba, a co chcieliby koniecznie zmienić – o tym dyskutowano na  konferencji zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych, Fundację im. Stefana Batorego i Fundację Heinricha Bolla w Warszawie.
 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej i instytucji UE, eksperci z wchodnioeuropejskich think-tanków a także dziennikarze i przebywający w Polsce cudzoziemcy.

Seminarium odbyło się w srodę, 8 czerwca, w siedzibie Fundacji Batorego. Podzielone było na trzy panele, poświęcone: przyszłemu rozwojowi Partnerstwa Wschodniego, Forum Społeczeństwa Obytaleskiego PW jako instrumentowi demokratyzacji państw Europy Wschodniej oraz liberalizacji reżimu wizowego Unii Europejskiej. W dwóch pierwszych panelach wzięli udział przedstawiciele ISP:  dr Jacek Kucharczyk i Elżbieta Kaca.

Podczas konferencji podjęto próbę oceny działań podejmowych w ramach PW, omawiano efektywność tej inicjatywy, formułowano propozycje reform, które należałoby podjąć podczas Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Borys Tarasiuk, parlamentarzysta ukraiński i były minister spraw zagranicznych, wskazywał podczas pierwszego panelu, że debata na temat tego czym jest Partnerstwo Wschodnie oraz jakie są jego cele cały czas trwa. W jego opinii efektywność tej inicjatywy jest zależna od dopływu funduszy i aktywnej pracy, wszystkich zaangażowanych w program.

Z kolei uczestnicząca w drugim panelu Iris Kempe (przewodnicząca Fundacji im. Heinricha Bolla w Gruzji), zauważyła, iż większa ilość państw powinna partycypować w projekcie PW (także np. Rosja i Turcja), który nie powinien być postrzegany jako inicjatywa lokalna, ale ogólnoeuropejska.

W dyskusję na temat Partnerstwa Wschodniego zaangażowani byli nie tylko panelisci, ale także goście przysłuchujący się wystąpieniom ekspertów - polemizując z formułowani tezami, uzupełniając wypowiedzi panelistów, czy prosząc o rozwinięcie konkretnych tematów (np. w kwestii liberalizacji wiz dla mieszkańców wschodniej Europy).  

Zapisz się do newslettera
Newsletter