Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Oświadczenie Instytutu Spraw Publicznych


Instytut Spraw Publicznych wystosował oświadczenie w związku z reakcjami na wczorajsze "Stanowisko Instytutu Spraw Publicznych dotyczące  zmian w ustawach o KRS, ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym".
 

„Stanowisko Instytutu Spraw Publicznych dotyczące  zmian w ustawach o KRS, ustroju sądów powszechnych i Sądzie Najwyższym” spotkało się z szerokim społecznym oddźwiękiem i było szeroko cytowane i udostępniane w mediach, w tym mediach społecznościowych.

Tekst był w istocie apelem wynikającym z głębokiego niepokoju dotyczącego kierunku zmian ustrojowych zachodzących w naszym kraju.  Powstał w oparciu o naszą analizę ostatnich i wcześniejszych wydarzeń polskiego życia publicznego. Na kształt tekstu miała wpływ także nasza ocena dotychczasowych działań partii rządzącej, a zwłaszcza treść i sposób wprowadzania projektów nowych ustaw.
 
Największe zainteresowanie wzbudził fragment „Stanowiska” dotyczący przyszłości Państwowej Komisji Wyborczej. Fragment ten mógł sprawić wrażenie, że odnosimy się do jakiejś nowej inicjatywy ustawodawczej. Opiera się on jednak na informacji z grudnia 2016, przytoczonej przez media i dotyczącej prac prowadzonych na zlecenie Marszałka Kuchcińskiego przez bliski PiS Ruch Ochrony Wyborów:
 
http://ruchkontroliwyborow.pl/category/koncepcja
 
O sprawie pisała gazeta.pl:

Ruch Kontroli Wyborów chwali się, że na prośbę marszałka Kuchcińskiego z PiS-u opracował nowy projekt systemu wyborczego. Brak ciszy wyborczej, powtarzanie wyborów, likwidacja PKW - to niektóre z proponowanych zmian.

oraz PAP.

22 czerwca 2017 Ruch Kontroli Wyborów wystosował apel do czołowych polityków PiS o przyśpieszenie prac nad zmianami w Kodeksie wyborczym.
 
Dodatkowo opieraliśmy się na informacjach na temat prac trwających obecnie w KPRM, o których donosi między innymi Dziennik Gazeta Prawna:
 
Pisma w tej sprawie trafiły właśnie do Kancelarii Prezydenta i premiera, marszałków Sejmu i Senatu, prezesa PiS oraz przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS. Wszystko wskazuje na to, że część z nich zostanie uwzględniona w nowelizacji ordynacji, nad którą pracuje Grzegorz Schreiber, sekretarz stanu w KPRM ds. parlamentarnych.

 
oraz Gazeta Wyborcza:

Nad zmianami pracuje minister w kancelarii premiera Grzegorz Schreiber.

Biorąc pod uwagę doświadczenia z błyskawicznym procedowaniem nieznanych wcześniej „poselskich” projektów dotyczących KRS, ustroju sądów powszechnych czy ostatnio Sądu Najwyższego, uznaliśmy za ważne ostrzec opinię publiczną przed możliwymi konsekwencjami zmian legislacyjnych dotyczących prawa wyborczego.

Już teraz widać, że nasze obawy były uzasadnione. Potwierdzeniem są słowa wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła, który właśnie przyznał na forum Senatu, że przyjęcie ustawy o Sądzie Najwyższym będzie powodowało prawdopodobnie konieczność wymiany trzech członków Państwowej Komisji Wyborczej.

Wcześniejsze zmiany w Trybunale Konstytucyjnym otworzyły PiS drogę do wymiany sędziów nominowanych przez TK. Uważamy, że opinia publiczna powinna być poinformowana o konsekwencjach obecnych i planowanych zmian legislacyjnych dla uczciwości i bezstronności procesów wyborczych.
Zapisz się do newslettera
Newsletter