Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

OŚWIADCZENIE GRUPY ZAGRANICA w sprawie ograniczania swobód obywatelskich na Ukrainie


Organizacje pozarządowe działające na rzecz współpracy międzynarodowej wyrażają solidarność z ukraińskim społeczeństwem i zwracają się z apelem do polskich władz o reakcję na ograniczanie podstawowych swobód obywatelskich na Ukrainie.

 
16 stycznia Rada Najwyższa Ukrainy – z pogwałceniem parlamentarnych procedur – wprowadziła zmiany w prawie ukraińskim, poważnie ograniczając podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Nowe przepisy mogą być wykorzystane przeciwko uczestnikom pokojowych manifestacji, które od listopada 2013 roku gromadzą na placach ukraińskich miast tysiące obywateli. Zmiany skierowane są także przeciwko organizacjom pozarządowym, niezależnym mediom oraz politykom opozycji.
 
Nowo przyjęte prawo radykalnie ogranicza swobodę zgromadzeń i zwalnia od odpowiedzialności organy państwowe, które użyją siły przeciwko protestującym. Nowa uproszczona procedura pozbawiania posłów immunitetu oraz możliwość wszczynania postępowań przeciwko osobom, które publicznie krytykują ukraińskie władze, stanowi zagrożenie wolności wypowiedzi i umożliwia eliminację opozycji demokratycznej.
 
Niepokój budzą drastyczne ograniczenie działalności ukraińskich organizacji pozarządowych. Organizacje, które otrzymują wsparcie z zagranicy mają być uznane za „zagranicznych agentów”, zobowiązane będą do comiesięcznego składania sprawozdań oraz informowania opinii publicznej o statusie „agenta”. Fakt otrzymania pomocy z zagranicy będzie równoznaczny z utratą statusu  organizacji działającej nie dla zysku i ulg podatkowych. Intencja władz jest jasna:  zdyskredytowanie organizacji pozarządowych w oczach ukraińskiego społeczeństwa, pozbawienie je niezależnych źródeł finansowania i uniemożliwienie współpracy z partnerami z zagranicy.
 
Zmiany przyjęte przez ukraiński parlament i zaakceptowane przez prezydenta stanowią jawne pogwałcenie swobód obywatelskich i podstawowych zasad demokratycznego ładu.
 
Apelujemy do polskich władz o zdecydowaną reakcję na antydemokratyczne posunięcia ukraińskich władz. Wyrażamy solidarność z ukraińskim społeczeństwem oraz podziw i szacunek dla milionów Ukraińców, którzy każdego dnia udowadniają, że miejsce tego kraju znajduje się w Zjednoczonej Europie.
 
 
Grupa Zagranica to platforma 61 polskich organizacji pozarządowych, zaangażowanych we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną. Instytut Spraw Publicznych jest jej członkiem.

Zapisz się do newslettera
Newsletter