Organizacje społeczne solidarne w obronie niezależności mediów
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Organizacje społeczne solidarne w obronie niezależności mediów


Nie ma demokracji bez wolnych mediów, niezależnych od władz politycznych i grup interesów. Nie ma demokracji bez silnego autonomicznego społeczeństwa obywatelskiego zdolnego do samoorganizacji i artykułowania społecznych potrzeb i aspiracji. To dzięki nim instytucje publiczne, organy władzy, policja, struktury gospodarcze i uczestnicy życia publicznego podlegają społecznej kontroli. Wolne i odpowiedzialne media dostarczają rzetelnych informacji, upowszechniają wiedzę, tworzą przestrzeń do wymiany opinii, prowadzenia otwartej debaty i politycznego sporu.


Niezależne media opierające się na rzetelnym odpowiedzialnym dziennikarstwie są niezbędne w epoce masowej zindywidualizowanej komunikacji, jaką otworzył internet. Choć każdy może mieć opinię, nie każdy ma kompetencje, by analizować coraz większe strumienie danych i zamieniać je na użyteczne informacje. Nie każdy ma zasoby i umiejętności, by prowadzić żmudne śledztwa dziennikarskie odsłaniające istotne fakty ze świata polityki i biznesu.

Rola niezależnych mediów nabiera szczególnego znaczenia dziś, gdy przestrzeń społecznego komunikowania staje się polem działań, których celem jest sianie niepewności, rozprzestrzeniania kłamstw i teorii spiskowych, wzmaganie strachu i wrogości do innych. W czasach rosnącej dezinformacji, szerzących się fakenewsów i mowy nienawiści, głos niezależnych mediów odwołujących się do sprawdzonych faktów i opartych na wiedzy opinii staje się ważnym punktem odniesienia umożliwiającym odróżnienie prawdy od fałszu. Ta ważna rola niezależnych mediów potwierdza się codziennie w okresie pandemii.

Dla realizacji swojej społecznej misji media potrzebują prawnych gwarancji wolności i niezależności. Potrzebują też niezależnych od władzy źródeł finansowania. Istotnym, w wielu przypadkach jedynym, źródłem dochodów dla mediów są dziś wpływy z reklam. Dlatego każda próba ograniczenia tych wpływów za pomocą decyzji administracyjnych i politycznych jest zamachem na materialne podstawy funkcjonowania mediów, a tym samym zamachem na ich wolność i niezależność.

Rządowy projekt ustawy wprowadzającej „składkę od przychodów reklamowych”, czyli w istocie dodatkowy podatek poważnie ograniczający wpływy z reklamy, nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia. Jest niczym innym jak zamachem na niezależne media, próbą ograniczenia ich niezależności i zasięgu oddziaływania. Próba ta podejmowana jest w sytuacji pandemii, która uderzyła w podstawy funkcjonowania  wielu organizacji i przedsiębiorstw, w tym instytucji medialnych.

Jako przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce stanowczo sprzeciwiamy się projektowi rządowej ustawy wymierzonej w wolne, niezależne media. Sprzeciwiamy się wszelkim próbom ograniczania ich wolności i niezależności. W pełni solidaryzujemy się z protestem instytucji medialnych, które walcząc o swoją niezależność, walczą o dobro wspólne.
 
 • Akcja Demokracja
 • Archiwum Osiatyńskiego
 • Bytomski Klub Samorządowy
 • ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
 • Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce
 • Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
 • Forum Darczyńców w Polsce
 • Forum Obywatelskiego Rozwoju
 • Forum Unia Młodych
 • Fundacja Polki Mogą Wszystko
 • Fundacja Aktywności Lokalnej
 • Fundacja Autonomia
 • Fundacja Bęc Zmiana
 • Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
 • Fundacja Centrum Praw Kobiet
 • Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+
 • Fundacja Cicha Tęcza
 • Fundacja CultureLab
 • Fundacja dla Polski
 • Fundacja Dobra Wola
 • Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia
 • Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
 • Fundacja EFC
 • Fundacja Feminoteka
 • Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem
 • Fundacja Idealna Gmina
 • Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Fundacja Kultura Liberalna
 • Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak
 • Fundacja Liberté!
 • Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów
 • Fundacja Morze Aktywności
 • Fundacja na rzecz Praw Ucznia
 • Fundacja Ośrodka Karta
 • Fundacja Panoptykon
 • Fundacja Picture Doc
 • Fundacja Pole Dialogu,
 • Fundacja Polsat
 • Fundacja Res Publica
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
 • Fundacja Stocznia
 • Fundacja Szkoła z Klasą
 • Fundacja Tolerancyjna Polska
 • Fundacja w Stronę Dialogu
 • Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
 • Grupa Ponton
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Helsińska Inicjatywa dla Praw Człowieka
 • Inicjatywa obywatelska “Chcemy całego życia!”
 • Inicjatywa Różowa skrzyneczka
 • INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Kampania Przeciw Homofobii
 • Klub Seniora Relaks
 • Kobiety Filmu
 • Kolektyw Sputnik Photos
 • Komitet Obrony Demokracji
 • Kongres Kobiet
 • Krytyka Polityczna
 • Małopolskie Towarzystwo Oświatowe (MTO)
 • Mazowieckie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem dziecięcym KROK DALEJ
 • Miasteczko Wolność
 • Musszelka
 • Obywatele Kultury
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
 • Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii
 • Plakaciary Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet
 • Polska Akcja Humanitarna
 • Stowarzyszenie “Tuczno, moje małe Kujawy”
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 • Pomorskie Centrum Praw Człowieka
 • Projekt: Polska
 • Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 • Stowarzyszenie “Wójtowice Powrót do Przyszłości”
 • Stowarzyszenie “Zdanie”
 • Stowarzyszenie “Złotoryja dla demokracji”
 • Stowarzyszenie Amnesty International
 • Stowarzyszenie Antropologów Kultury Etnosfera
 • Stowarzyszenie BoMiasto
 • Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet
 • Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
 • Stowarzyszenie Homo Faber
 • Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
 • Stowarzyszenie Integracyjne “Klub Otwartych Serc” w Wieruszowie
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor
 • Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej
 • Stowarzyszenie Młoda Lewica Rzeczypospolitej Polskiej
 • Stowarzyszenie Nasze Łomianki
 • Stowarzyszenie Oświata Polska
 • Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
 • Stowarzyszenie Państwomiasto
 • Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym
 • Stowarzyszenie Pomóżmy Gminie Kęsowo
 • Stowarzyszenie Rozwoju Produktu Lokalnego „Wiatraki Mazur”
 • Stowarzyszenie TAK Trójmiejska Akcja Kobieca
 • Stowarzyszenie Verbum Nobile
 • Stowarzyszenie Wiosna bez Barier
 • Stowarzyszenie Zielone Dzieci z Mrągowa
 • Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
 • Świętokrzyskie Centrum Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych,
 • Towarzystwo “Haj”
 • Towarzystwo Dziennikarskie
 • Wielka Koalicja za Równością i Wyborem (WKRW)

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter