Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Opinia prawna o projekcie ustawy o petycjach.


Instytut Spraw Publicznych przygotował opinię prawną dotyczącą senackiego projektu ustawy o petycjach. Zdaniem Instytutu dzięki inicjatywie Senatu pojawia się realna szansa na uregulowanie tej kwestii w polskim prawie.


Komisja Ustawodawcza Senatu RP prowadzi obecnie prace nad projektem ustawy o petycjach. Art. 63 Konstytucji RP stanowi o prawie każdego do składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Rozwiązanie to jest bardzo istotnym elementem praw obywatelskich, posiadającym długą tradycję w historii. Wbrew wyraźnej delegacji zawartej w Konstytucji RP – petycje nie zostały szczegółowo uregulowane w drodze ustawowej, co stanowi poważne zaniedbanie ustawodawcy. Inicjatywa podjęta przez Senat RP zasługuje więc na najwyższe uznanie. Pojawia się bowiem realna szansa na stworzenie zasad i trybu realnego funkcjonowania instytucji petycji.

Program Prawa i Instytucji Demokratycznych ISP w ramach projektu Obserwatorium demokracji w Polsce przygotował opinię prawną o projekcie senackim.

Kontakt:

dr Jarosław Zbieranek
Kierownik Programu Prawa i Instytucji Demokratycznych
Tel. 22 556 42 73
Mail. jaroslaw.zbieranek@isp.org.pl


Zapisz się do newslettera
Newsletter