Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Opinia na temat prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o pomocy prawnej


Prezydent Andrzej Duda skierował do marszałka Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Tomasz Schimanek, ekspert Instytutu Spraw Publicznych przygotował opinię na temat propozycji prezydenta.

- W uzasadnieniu prezydenckiego projektu jako główna przesłanka nowelizacji ustawy wskazane zostało niewykorzystanie istniejącego potencjału systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Potwierdzają to dane Ministerstwa Sprawiedliwości cytowane w uzasadnieniu projektu, potwierdził to również raport Instytutu Spraw Publicznych z monitoringu stosowania ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej w 2016 roku - czytamy w opinii Tomasza Schimanka.

Okazało się, że osoby uprawnione w niewielkim stopniu korzystają z oferty punktów pomocy prawnej, średnio w skali kraju w trakcie jednego czterogodzinnego dyżuru doradca udzielił w 2016 roku jednej porady. Sposobem na rozwiązanie tego problemu ma być przede wszystkim proponowane w projekcie poszerzenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego ustawy.

Czytaj dalej:

Tomasz Schimanek, Bezpłatna Pomoc Prawna, Propozycje Zmian

Zapisz się do newslettera
Newsletter