Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Open Society Foundations nominowane do Europejskiej Nagrody Obywatelskiej


W tegorocznej edycji prestiżowego konkursu o Europejską Nagrodę Obywatelską Parlamentu Europejskiego, prof. Lena Kolarska-Bobińska, poseł do Parlamentu Europejskiego z Klubu Polskiego EPL* nominowała międzynarodową sieć fundacji Open Society. Termin zgłoszeń upłynął 15 lutego. Z około 20 kandydatur zgłoszonych przez eurodeputowanych, jedna czwarta pochodzi z Polski. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w kwietniu.

"Fundacje sieci Open Society pomogły krajom Europy Środkowo-Wschodniej w integracji z Unią Europejską. Działają na rzecz wolności słowa, tolerancji i praw grup marginalizowanych. Teraz w podobny sposób aktywnie wspierają między innymi Turcję, Ukrainę i inne kraje Partnerstwa Wschodniego " komentuje prof. Kolarska-Bobińska.

Europejska Nagroda Obywatelska, mimo że przyznawana jest dopiero od 2008 roku, już wbiła się na stałe do harmonogramu prac Parlamentu Europejskiego. Eurodeputowani mogą w jej ramach nominować pojedyncze osoby, grupy, stowarzyszenia lub organizacje, które mają na celu promowanie większego zrozumienia, ściślejszej integracji obywateli państw członkowskich lub działania w ramach współpracy transnarodowej w ramach UE.

Open Society Foundations to utworzona w 1994 roku sieć organizacji pozarządowych, działających na rzecz demokracji i przestrzegania praw człowieka w ponad siedemdziesięciu krajach na całym świecie - w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej.Fundacje, wchodzące w skład sieci, powstały najpierw w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i w Rosji, gdzie odegrały znaczącą rolę w przemianach ustrojowych dokonujących się w tym regionie po 1989 roku.

Obecnie sieć fundacji Open Society realizuje różnorodne inicjatywy z zakresu przestrzegania praw człowieka, promocji wolności słowa i niezależności mediów, pomocy społecznej, integracji grup defaworyzowanych, równych praw dla mniejszości i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji. W ramach swoich programów edukacyjnych prowadzi m.in. działania aktywizacyjne, wymiany, badania, kampanie zdrowotne oraz promuje sprawiedliwość w dostępie do edukacji. Uznając istotną rolę społeczeństwa obywatelskiego, OSF wspiera samorządność, dąży do zmniejszenia różnic pomiędzy państwami w zakresie dostępu do pomocy prawnej i do sprawiedliwego sądu, walki z korupcją oraz ma na celu zapewnienie większej przejrzystości życia publicznego.

W poprzednich latach jury wyłoniło sześciu laureatów z Polski. Byli to: Polska Akcja Humanitarna, Towarzystwo Bambrów Poznańskich, Grażyna Orłowska-Sondej pomagająca ludziom na Kresach, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Wrocławia, Tomasz Różniak - Prezes Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw w Lublinie oraz prof. Wojciech Wrzesiński, historyk.
                                                             
* Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL), do której należą Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe, jest  grupą polityczną w Parlamencie Europejskim skupiającą 265 posłów z 26 państw członkowskich UE.


Zapisz się do newslettera
Newsletter