Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Oferta praktyki w Instytucie Spraw Publicznych w Programie Społeczeństwo i Demokracja ISPDo zadań stażysty będzie należało m.in.:

·         wsparcie analityków i koordynatorów Programu w bieżącej działalność badawczej i organizacyjnej, udział w realizacji prowadzonych przez program projektów (w tym projektu „System wsparcia osób starszych w Płońsku - diagnoza, poprawa jakości, nowe rozwiązania” realizowanego w ramach dotacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz w ramach działań badawczych dotyczących wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych)
·         organizowanie spotkań, wyjazdów badawczych, szkoleń
·         desk research, poszukiwanie danych w dokumentach instytucji publicznych i przedstawienie ich w syntetycznej postaci
.
Od kandydata/kandydatki oczekujemy:  

·         dyspozycyjności min. 20 godz. tygodniowo przez okres 3 miesięcy,
·         umiejętności analitycznego myślenia,   
·         znajomości bieżących zagadnień społeczno-politycznych
·         samodzielności i dobrej organizacji pracy
·         znajomości obsługi MS Office
·         znajomości języka angielskiego

Oferujemy:
  • ciekawy program praktyk w renomowanym polskim think-tanku
  • indywidualną opiekę Kierownika Programu
  • zaświadczenie o odbyciu praktyki, w tym możliwość zaliczenia praktyk studenckich.
 
Planowany termin rozpoczęcia stażu koniec sierpnia/początek września br.
Praktyki są bezpłatne.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym pocztą elektroniczną na adres: isp@isp.org.pldo 22 sierpnia 2016 r.
Zapisz się do newslettera
Newsletter