Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Odbyło się drugie spotkanie Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych


Działacze organizacji pozarządowych i infrastrukturalnych świadczących różne formy bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego spotkali się dziś w ISP na drugim spotkaniu  Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych (PWOP).

Jej celem jest wypracowanie i przedstawienie rządowi i samorządom regionalnym propozycji wsparcia rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w kolejnym okresie programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020 Celem dzisiejszego spotkania było określenie obecnego potencjału poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, zdefiniowanie jego mocnych i słabych stron. W spotkaniu wzięli udział m., in.  przedstawiciele Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Związku Biur Porad Obywatelskich, Stowarzyszenia Inicjatyw Samorządowych, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Federacji Konsumentów, Fundacji „Rodzice szkole”, Toruńskiego Stowarzyszenia Aktywności Społecznej, a także Krzysztof Więckiewicz, dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS oraz przedstawiciele fundatora i realizatora programu.

Więcej o inicjatywie 
 
Inicjatywa utworzenia Platformy Współpracy Organizacji Poradniczych powstała w ramach  Programu „Obywatel i Prawo” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Baner
Zapisz się do newslettera
Newsletter