O wyborach w Polsce podczas Europejskiego Regionalnego Forum w ramach Globalnego Szczytu Demokracji 2022
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

O wyborach w Polsce podczas Europejskiego Regionalnego Forum w ramach Globalnego Szczytu Demokracji 2022


„Narracja o fałszerstwach w dniu głosowania oraz kryzys zaufania do organów wyborczych po wyborach w 2014 roku umożliwiły obecnej większości rządzącej wprowadzenie 3 lata później zmian w strukturze organów wyborczych. One zwiększyły ich zależność od rządzącego obozu politycznego oraz nałożyły nowe obowiązki, co może prowadzić do problemów w przeprowadzeniu kolejnych wyborów. To wszystko jest przepisem na ponowny spadek wiarygodności wyborów i organizujących je instytucji.” – Wskazywał ostatnio Kierownik Programu Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego ISP, Filip Pazderski, podczas European Regional Forum w ramach Global Summit for Democracy 2022. Po nim prof. Pippa Norris z Uniwersytetu Harvarda udowadniała, że zaufanie do wyborów jest pozytywnie powiązane z funkcjonowaniem demokracji liberalnej oraz wolnością i uczciwością wyborów, ale tylko w społeczeństwach otwartych. W tych zamkniętych zaufanie do wyborów bywa wysokie przy funkcjonowaniu niedemokratycznych rozwiązań. Dlatego zamiast skupiać się na samym zaufaniu społecznym, powinniśmy pracować nad wiarygodnością instytucji wyborczych i procesu wyborczego oraz wspierać wolność słowa, pluralizm mediów i obywatelskie organizacje strażnicze!

Więcej informacji i materiały z konferencji dostępne są na stronie: Global Summit for Democracy 2022 - European Regional Forum | ASSOCIATION OF EUROPEAN ELECTION OFFICIALS (aceeeo.org)
Zapisz się do newslettera
Newsletter