Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

O systemie bezpłatnej pomocy prawnej dla osób najuboższych


W Instytucie Spraw Publicznych zorganizowane zostało seminarium eksperckie poświęcone problematyce dostępu do pomocy prawnej dla osób najuboższych. Spotkanie otworzył dr Jarosław Zbieranek z ISP, który podkreślił, że blisko sto dni po zaprzysiężeniu nowego rządu konieczne jest zarysowanie kierunków prac nad systemem pomocy prawnej, tym bardziej, że w programach wyborczych zwycięskich ugrupowań ten ważny temat został pominięty. Spotkanie prowadził Grzegorz Wiaderek (INPRIS). Zaproszeni goście wskazali dwa ośrodki, w których prace nad systemem pomocy prawnej będą z dużym prawdopodobieństwem prowadzone: Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Kancelaria Prezydenta RP (grupa ekspertów m.in. obecny na seminarium sędzia Jacek Czaja). Uczestnicy seminarium jednomyślnie podkreślali konieczność istnienia takiego systemu, ale odnośnie jego szczegółów oraz sposobu wprowadzenia systemu w życie – formułowano szereg różnych, często przeciwstawnych opinii. Wszystko wskazuje więc na to, że prace nad systemem pomocy prawnej dla osób najuboższych są w początkowej fazie koncepcyjnej, a przygotowane w ubiegłych latach gotowe projekty wydają się być odłożonymi ad acta (w tym projekt z ubiegłego roku dotyczący informacji prawnej, na który uwagę zwrócił dr Adam Bodnar). 
 
Tymczasem, jak podkreślił mec. Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, ważne inicjatywy mające na celu wypełnienie luki w państwowym systemie pomocy prawnej dla najuboższych - jak pomoc udzielana pro bono przez kancelarie radcowskie – wciąż napotykają na bariery podatkowe. (Poświęciliśmy temu zagadnieniu seminarium w listopadzie)
 
Seminarium zostało zorganizowane w ramach prac Rady Ekspertów Programu Obywatel i Prawo VI Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Instytutu Spraw Publicznych.

Zapisz się do newslettera
Newsletter