Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

O roli ekonomii społecznej w Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego


Trwają obecnie w Polsce prace nad wytyczeniem kierunków rozwoju kraju na najbliższe 10-20 lat. Kilka resortów polskiego rządu koordynuje przygotowania dziewięciu zintegrowanych dokumentów o charakterze strategicznym. Dotyczą one takich obszarów, jak rozwój innowacyjności i efektywności gospodarki, kapitału ludzkiego, transportu i regionów, jak również zrównoważony rozwój wsi i rolnictwa, bezpieczeństwo narodowe i energetyczne, środowisko oraz organizacja sprawnego państwa. Wszystkie mają przyczynić się do realizacji celów rozwojowych kraju określonych w długookresowej i średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz umożliwić wdrożenie zarówno krajowego dokumentu strategicznego „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” , jak i unijnej strategii „Europa 2020” Pierwszy z dokumentów wskazuje na konieczność powiązania rozwoju kraju z poziomem istniejącego w społeczeństwie kapitału społecznego. Podkreśla, że jakakolwiek zmiana nie będzie możliwa bez zwiększenia zainteresowania Polaków dobrem wspólnym, poprawy jakości przestrzeni i debaty publicznej, podwyższenia poziomu wzajemnego zaufania, jak również wsparcia aktywności obywatelskiej oraz zwiększenia roli potencjałów kreatywnego i kulturowego. Trudno nie zauważyć, że do osiągnięcia tych celów przyczynić się może również rozwój systemu ekonomii społecznej.

Dostrzegło to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które odpowiada za przygotowanie posiadającej horyzontalny charakter wśród wszystkich wymienionych dziewięciu dokumentów (powiązanej z nimi) Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (SRKS). Znajduje się ona obecnie w fazie konsultacji społecznych. W sposób kompleksowy przedstawia założenia dotyczące rozwoju kapitału społecznego w Polsce, przewidując w tym celu m.in. istotne rozwiązania z zakresu ekonomii społecznej. Większość z nich idzie w kierunku opisywanym już na stronie projektu „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej” w dziale poświęconym monitoringowi uwarunkowań prawnych (zob. http://isp.org.pl/site.php?id=602). Warto zwrócić na nie teraz uwagę i raz jeszcze zastanowić się, w którą stronę pokierują rozwój systemu ekonomii społecznej w Polsce

Więcej o propozycjach rozwiązań dotyczących sektora ekonomii społecznej, które znalazły się w strategii w artykule Filipa Pazderskiego >>>

Do końca mają trwają konsultacje Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z tekstem Strategii i wyrażenia swojej opinii na temat zaproponowanych w tym dokumencie rozwiązań. Tekst Strategii wraz załącznikami znajduje się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowgeo. Uwagi i komentarze do dokumentu można przesłać za pomocą formualrza on-line dostępnego także na stronie MKiDK. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, koordynator Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego, organizuje także spotkania konsultacyjne dotyczące poszczególnych obszarów Stategii. Odbywające się konsultacje  są doskonałą okazją do dyskusji na temat roli jaką może odegrać ekonomia społeczna w działaniach na rzecz rozwoju kapitału społecznego w Polsce. Konkretne rozwiązania przyjęte w Strategii mogą istotnie wpłynąc na kierunki rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, dlatego tak ważny jest nasz udział w toczącej się debacie.

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapisz się do newslettera
Newsletter