Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

O przyszłości miast na Kongresie Smart Metropolia


Jaki jest poziom wiedzy obywateli na temat wyborów, w jaki sposób władze samorządowe komunikują się z wyborcami i jaką rolę w tym procesie odgrywa Internet – to były główne tematy panelu „Przyszłość miast-miasta przyszłości”, który odbył się 22 listopada w Gdańsku podczas Kongresu Smart Metropolia. Spotkanie zorganizował Instytut Spraw Publicznych i ośrodek analityczny THINKTANK.

Panel moderowała dr Małgorzata Bonikowska z ośrodka analitycznego THINKTANK. Zachęcając do zapoznania się z raportem „Przyszłość miast-miasta przyszłości” przyznała, że komunikacja jest niezwykle ważnym elementem w procesie zarządzania miastem.

Marta Gałązka z Instytutu Spraw Publicznych przywołała wyniki badań, z których wynika, że poziom wiedzy obywateli na temat wyborów jest niewielki. W dużym stopniu wynika to z niewystarczającego poziomu informowania Polaków przez władze lokalne, media czy też organizacje pozarządowe.

Dr Katarzyna Dzieniszewska-Naroska przyznała, że choć władze lokalne wykorzystują Internet do informowania i wyjaśniania mieszkańcom swoich decyzji, to jednak bardzo często nie są to informacje jasne i użyteczne dla mieszkańców. Oferta stron internetowych urzędów jest źle zorganizowana lub zbyt uboga.
- Choć Internet daje możliwość prowadzenia indywidualnej, spersonalizowanej, wielokanałowej a także multimedialnej komunikacji  z wyborcami, to jednak politycy nie wykorzystują go zbyt często – przyznał Dr Jan Zając z Uniwersytetu Warszawskiego.

Na koniec spotkania Maciej Kocięcki, Dyrektor Rozwoju Biznesu, Partnerstwa i MVNO Orange próbował odpowiedzieć na pytanie czy współczesne miasta są inteligentne. Zaznaczył, że wykorzystanie nowoczesnych technologii może być bardzo pomocne z zarządzaniu miastem.


Spotkanie odbyło się w ramach podsumowania prac Forum „Aktywny Obywatel” Programu Obywatel i Prawo VII. 

Publikacje ISP prezentowane na Kongresie:

Skuteczna komunikacja między władzą lokalną a mieszkańcami za pośrednictwem Internetu
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska                                    

W jaki sposób informować o wyborach samorzadowych
Marta Gałazka, Adam Sawicki                                    

Zapisz się do newslettera
Newsletter