Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

O Polskiej Prezydencji w Poznaniu


Andrzej Grzyb, poseł do Parlamentu Europejskiego, wziął udział w debacie „Polska Prezydencja a Traktat z Lizbony”, którą Instytut Spraw Publicznych zorganizował 11 kwietnia razem z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Uczestniczyli w niej studenci i pracownicy poznańskich uczelni. Prelegenci omówili znaczenie ostatniego unijnego traktatu dla Polskiego Przewodnictwa w Radzie UE. Ocenili, że ostatnie trzy Prezydencje sprawowane już po wejściu w życie traktatu (hiszpańska, belgijska i węgierska) nie wypracowały nowego modelu Przewodnictwa. Polska ma zatem szansę ustalenia trwałych zasad współpracy Prezydencji z innymi unijnymi instytucjami, zwłaszcza z wysokim przedstawicielem ds. zagranicznych i przewodniczącym Rady Europejskiej – urzędami utworzonymi przez traktat. W debacie poruszano również problem zagrożeń stojących przed polskim Przewodnictwem. Wyrażano obawy, czy wyborami parlamentarne i kampania wyborcza nie wpłyną negatywnie na skuteczność Prezydencji oraz jej medialny wizerunek.


Program
Zapisz się do newslettera
Newsletter