Ukąszeni przez fuchę. Szczepionka na prekaryzację pracowników platformowych
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Ukąszeni przez fuchę. Szczepionka na prekaryzację pracowników platformowych


Epidemia koronawirusa rodzi pytanie o zabezpieczenie pracowników w czasie kryzysu i tym samym z całą siłą obnaża słabości atypowych form zatrudnienia opartych na działalności na własny rachunek, umowach „śmieciowych” i pracy nierejestrowanej.


Grupą szczególnie bezbronną są pracujący za pośrednictwem platform cyfrowych. Model biznesowy stosowany przez platformy opiera się bowiem na przerzuceniu całego ryzyka na pracowników za cenę (często pozornie) elastycznej organizacji pracy, przy jednoczesnym wypieraniu się faktycznie pełnionej roli pracodawcy. Co w tej sytuacji mogą zrobić władze i organizacje związkowe, a co już robią? Na to pytanie odpowiada raport końcowy i rekomendacje projektu Don’t Gig up!  

Aby lepiej rozpoznać rolę, jaką mogą odgrywać związki zawodowe i dialog społeczny w ochronie praw i interesów pracowniczych w obrębie gospodarki zleceń rozwijanej przez platformy cyfrowe, wspólnie z przedstawicielami innych ośrodków badawczych i organizacji związkowych z pięciu krajów przeprowadziliśmy analizę istniejącego stanu wiedzy oraz badania terenowe. Zwieńczeniem tych prac, zrealizowanych w ramach projektu Don’t Gig up!, jest raport końcowy, w którym zostały podsumowane i porównane różne działania i rozwiązania służące uregulowaniu sytuacji i lepszej ochronie praw pracowników platformowych, podejmowane przez władze i partnerów społecznych we Francji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Szwecji i we Włoszech. 

Praktyki te zostały szczegółowo opisane w oddzielnie opublikowanych studiach przypadków. Raporty te ukazują m.in. warunki pracy w sektorze taksówkowych przewozów pasażerskich i próby ich prawnego uregulowania w Polsce, zastosowanie modelu spółdzielczego do pracy platformowej w obszarze usług kurierskich we Francji,  tworzenie rad zakładowych w firmach dowożących jedzenie w Niemczech,  zmianę zakresu stosowania ogólnokrajowego układu zbiorowego pracy w branży gastronomicznej w Hiszpanii, czy  internetową platformę związkową dla ekspertów i pracowników sektora IT we Włoszech.

Na podstawie zebranego materiału oraz cyklu dyskusji prowadzonych w formule wzajemnego uczenia się uczestnicy projektu przy udziale zewnętrznych ekspertów i interesariuszy sformułowali również listę rekomendacji adresowanych do decydentów różnych szczebli oraz partnerów społecznych. Zawiera ona 13 propozycji działań na rzecz poprawy warunków pracy i ochrony socjalnej pracowników platformowych, między innymi zmian w sposobie wykorzystywania nowych technologii.
Wymienione wyżej publikacje dostępne są  zarówno w jęz. angielskim, jak  i w tłumaczeniu na jęz. polski. W pierwszej fazie projektu powstał również – stanowiący punkt wyjścia – raport o stanie wiedzy, obejmujący wstępny przegląd danych i inicjatyw (dostępny w języku angielskim).  

Zapraszamy do lektury.


Dont'gig up. Raport końcowy (PL)

Dont'gig up. Final Report (EN)

Dont'gig up. Rekomendacje (PL)

Policy Recommendations (EN)

Don’t GIG Up. Poland Case Study Report (EN)


Don’t GIG Up. State of the Art Report (EN)Partnerzy projektu: Fondazione Giacomo Brodolini (IT) – lider, Instytut Spraw Publicznych (PL), L'Institut de recherches économiques et sociales - IRES (FR), Unión General de Trabajadores - UGT (ES), Unione Italiana del Lavoro (IT). Partnerzy stowarzyszeni: Europejska Konfederacja Związków Zawodowych – EKZZ, Confederation General du Travail- Force Ouvriere - FO (FR), NSZZ "Solidarność" (PL),  Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft - Ver.di (DE), Unionen (SE) .


Projekt współfinansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej. 
 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Przeskok do zgody

Seria podkastów poświęcona historii optymizmu, tj. aktywności Polek i Polaków, która doprowadziła do obalenia komunizmu w 1989 roku.
Zapisz się do newslettera
Newsletter