Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

O najważnieszych ideach demokracji w nowej publikacji Fundacji Bertelsmanna


Dr Jacek Kucharczyk i Aleksandra Niżyńska  w nowej publikacji Fundacji Bertelsmanna „Wolność, Równość, Solidarność” zadają pytanie, czy równość to niechciany relikt komunizmu czy szansa na równomierny rozwój we wspólnej Europie. Zostali zaproszeni do przedstawienia swoich tez na temat rozwoju przestrzeni publicznej w Polsce po 1989 roku wraz z takimi intelektualistami jak Daniel Cohn-Bendit, André Glucksmann czy Adam Michnik. W projekcie wzięli udział Polacy, Niemcy i Francuzi, którzy odpowiedzieli na pytanie, co oznacza wolność, równość i solidarność w ich krajach. Czy idee te uległy znaczącym zmianom w ostatnich dwudziestu latach? Jakie jest ich znaczenie w obliczu wyzwań współczesnej Europy?

Jacek Kucharczyk i Aleksandra Niżyńska rolę równości w polskiej sferze publicznej oceniają następująco: „Przez ponad dwadzieścia lat rozumienie równości w polskiej debacie publicznej zmieniało się w zależności od wydarzeń politycznych i społecznych, a także od tego, kto używał egalitarnej retoryki do argumentowania własnych racji. Fakt, że po ideę równości sięgały w swoich programach zarówno partie konserwatywne, jak i liberalne czy lewicowe, pokazuje, że pojęcie to jest niezwykle istotne dla analizy współczesnej debaty politycznej w Polsce. Jego przeobrażenia z niechcianego i kojarzonego z poprzednim systemem propagandowego hasła w ważny element polityki, gwarantujący równomierny rozwój społeczny i gospodarczy  pokazują, że Polska, mimo doświadczenia komunizmu, coraz częściej podstawowe wartości definiuje na podstawie europejskiej debaty.”Więcej o publikacji (DE)

spis treści (DE)
Zapisz się do newslettera
Newsletter