Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

O lobbingu w czasach kryzysu na wspólnym seminarium ISP i IFiS PAN


W siedzibie Polskiej Akademii Nauk 1 lutego 2012 r. odbyło się seminarium „Lobbing i reprezentacja interesów w dobie kryzysu”, podczas którego zaproszeni goście zastanawiali się nad perspektywami dialogu społecznego i reprezentacji interesów w obliczu gospodarczego i politycznego kryzysu Unii Europejskiej oraz spowolnienia rozwoju Polski. Pretekstem do zorganizowania seminarium była publikacja książki „Grupy interesu i lobbing. Polskie doświadczenia w unijnym kontekście” wydanej w IFiS PAN, stanowiła ona jednak tylko punkt wyjścia do dalszej debaty. Aktywnie wzięli w niej udział także licznie przybyli na konferencję zaproszeni goście.

Seminarium otworzyli prof. Henryk Domański, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz dr Grzegorz Makowski, kierownik Programu Społeczeństwa Obywatelskiego Instytutu Spraw Publicznych.

W ramach I panelu pt. Lobbing i reprezentacja interesów: różne perspektywy teoretyczne, który prowadził prof. Włodzimierz Pańków, goście mieli okazję wysłuchać następujących wystąpień:
- prof. Krzysztof Jasiecki (IFiS PAN), Problemy legitymizacji lobbingu
- dr Urszula Kurczewska (UW), Organizacje biznesu – silne czy słabnące lobby w Europie?
- prof. Juliusz Gardawski (SGH), Dialog społeczny w trójstronnych zespołach branżowych
- dr Grzegorz Makowski (ISP), Organizacje pozarządowe jako reprezentanci interesów… ale jakich?

W drugim panelu, zatytułowanym Dialog, lobbing i reprezentacja interesów w dobie kryzysu: perspektywa ekspertów i decydentów, głos zabrali politycy i praktycy dialogu społecznego w Polsce. Dyskusja ogniskowała się wokół bieżących wyzwań i problemów, które stoją przed polskimi decydentami i reprezentantami grup interesów. W panelu moderowanym przez dr. Jarosława Zbieranka z Instytutu Spraw Publicznych udział wzięli:
- Grażyna Kopińska, dyrektor programu Przeciw Korupcji w Fundacji Batorego,
- dr Małgorzata Molęda-Zdziech,
- Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich,
- prof. Józefina Hrynkiewicz, posłanka Prawa i Sprawiedliwości,
- Kazimierz Kleina, senator Platformy Obywatelskiej.

Zapisz się do newslettera
Newsletter