Europejskie rady zakładowe w Europie Środkowo-Wschodniej
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Europejskie rady zakładowe w Europie Środkowo-Wschodniej


Pomimo zamknięcia granic spowodowanego rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Europie, w marcu 2020 r. Instytut Spraw Publicznych rozpoczął nowy projekt finansowany ze środków unijnych.


Projekt zatytułowany „Dążenie do równości w dostępie do reprezentacji pracowników poprzez efektywne wykorzystanie instrumentu europejskich rad zakładowych (ERZ) przez interesariuszy stosunków przemysłowych ”obejmuje partnerów z Europy Środkowej i Wschodniej, a mianowicie z Bułgarii, Chorwacji, Macedonii Północnej, Polski i Rumunii. Ma on na celu:

•    Zwiększenie jakości reprezentacji pracowników poprzez przyswojenie i wdrożenie informacji, najlepszych praktyk i specyfiki instrumentu ERZ.
•    Konsolidację współpracy ponadnarodowej, aby zapewnić stałą wymianę informacji i sformułowanie wspólnych rekomendacji, w celu zapewnienia skoordynowanego procesu reprezentacji w ERZ.
•    Ocenę poziomu rozumienia przepisów i polityk UE przez związki zawodowe poprzez przeprowadzenie analizy jakościowej w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej
•    Zwiększenie poziomu wiedzy specjalistycznej wśród związków zawodowych w zakresie prawa i polityk UE w dziedzinie stosunków przemysłowych poprzez szkolenia i wymianę najlepszych praktyk.
Pierwsze spotkanie partnerstwa odbyło się 19 marca 2020 r. w formie telekonferencji, podczas którego partnerzy omówili szczegóły metodologii badań i zarządzania projektem.


Projekt jest współfinansowany przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter