Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Niezależność trzeciego sektora w relacjach z samorządem tematem kolejnego forum on-line


Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Anną Potok – ekspertką projektu „Model współpracy – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”.


Forum rozpoczyna się już 24 października (poniedziałek) 2011 r. (na stronie http://www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy) i będzie trwało tydzień. Do dyskusji zaprosiliśmy Annę Potok, która przez kilkanaście lat pracowała w Funduszu Współpracy współdziałając z wieloma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się rozwojem obszarów wiejskich na terenie całego kraju. Tworzyła i kierowała projektami, w tym m.in. programem szkolenia liderów wiejskich, opracowaniem strategii rozwoju lokalnego, ochroną dziedzictwa kulturowego wsi. Organizowała współpracę organizacji pozarządowych z krajami UE. Kierowała zespołem przygotowującym ustawę o izbach rolniczych i wspierała tworzenie samorządu rolniczego. Była inicjatorem wprowadzenia w Polsce programu Leader, opartego na partnerstwie międzysektorowym. Jest przedstawicielem strony pozarządowej w Komitecie Monitorującym PROW 2007-2013.

Tematem, który planujemy podjąć tym razem, jest niezależność trzeciego sektora w relacjach z samorządem. Zapraszamy do dyskusji o tym, jak sprawić aby NGO'sy były rzeczywistymi partnerami w relacjach z administracją publiczną? Jak zapobiegać ich uzależnieniu, aby nie stały się jedynie organizacjami realizującymi zlecane przez samorząd zadania publiczne? Jak nie stracić „obywatelskości”, która ma odróżniać NGO’sy od instytucji władzy? Proponujemy także zastanowić się nad tym, czy aktualne ustawodawstwo zapewnia warunki do zachowania niezależności? Czy we wzajemnych kontaktach realizowane są podstawowe, ustawowe zasady współpracy, jakimi są: zasada pomocniczości, suwerenności, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności? Czy należałoby coś w tym zakresie zmienić? Zagadnieniom tym wiele miejsca poświęcono w opracowanym „Modelu współpracy” upatrując szczególnie dużą rolę nie tylko rozwiązań prawnych, ale głównie kultury współpracy, której podstawowymi elementami jest wzajemny wizerunek partnerów, ich postawy i wzajemne zaufanie.
Oczekujemy na Państwa udział w dyskusji. Liczymy, że forum będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń. Serdecznie zapraszamy na stronę forum „Tygodnie z ekspertem”: http://www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy.
Zapisz się do newslettera
Newsletter