Niemcy i Unia Europejska przed wyborami do Parlamentu Europejskiego – prognozy i wyzwania
Podziel się
Europa

Niemcy i Unia Europejska przed wyborami do Parlamentu Europejskiego – prognozy i wyzwania


Za pól roku Europejczycy pójdą do urn wyborczych. Wszystko wskazuje na to, że następny Parlament Europejski będzie jeszcze bardziej podzielony, jeszcze większą rolę odgrywać w nim będą siły eurosceptyczne, a dotychczasowe koalicje stracić mogą na znaczeniu. Stwarza to nowe wyzwania przed partiami politycznymi.


Pytanie, jaki podział mandatów jest możliwy i co to oznacza dla przyszłości Europy, nabiera więc w tych wyborach szczególnego znaczenia.

Na pytanie to szukaliśmy odpowiedzi wspólnie z dr Olafem Wientzkiem, który w centrali Fundacji Konrada Adenauera prowadzi cykliczne badania: „Barometr partyjny” (najnowsza publikacja z tego cyklu w języku polskim znajduje się tutaj), pokazujące przewidywany rozkład mandatów po nadchodzących wyborach do PE. Zestawienia i analizy sondaży wyborczych ze wszystkich krajów UE w połączeniu z analizą tendencji z poprzednich wyborów europejskich pozwala z pewną dozą ostrożności sformułować następujące założenia:

•    EPL pomimo strat w dużych krajach uzyskałaby ok. 177-195 mandatów, a zatem pozostałaby najsilniejszą  partią w Parlamencie Europejskim (25,1%-27,7% mandatów)

•    Udział mandatów EPL (aktualnie: 29,2%) stosunkowo uległby zmniejszeniu w stopniu jeszcze dość umiarkowanym  (-1,5 % do -4,1%), ponieważ frakcja EPL będzie dotknięta w mniejszym zakresie wynikającym z Brexitu odpadnięciem deputowanych niż wyniesie przeciętna dla innych frakcji (dla porównania: S&D z 25% spadłoby na ok.18,7%)

•    Ugrupowania skrajnie prawicowe (ENF) i lewicowe (ZLE/NZL) razem miałyby potencjał ok. 19-20% mandatów, jeżeli dodać do nich nową grupę pod przewodnictwem Ruchu Pięciu Gwiazd, 22-24%. Jeżeli Ruch Pięciu Gwiazd utworzyłby wspólną grupę z ZLE, a ENF wykorzystałaby swój potencjał w pełni, obie grupy uzyskałyby w sumie ok. 24,5% głosów

•    Wielka Koalicja składająca się z EPL i  Socjalistów / Socjaldemokratów w przyszłym PE już nie uzyskałaby większości i potrzebowałaby trzeciego partnera

•    65-70% deputowanych należałoby do grup pro-europejskich

Olaf Wientzek na tej podstawie zakreślił trzy możliwe scenariusze podziału mandatów w przyszłym PE (patrz analiza). Przewidywał, że wiele kwestii wyjaśni się jednak nawet nie w sam dzień wyborów, ale trochę później, kiedy tworzone będą grupy polityczne. Wówczas bowiem poszczególni niezrzeszeni posłowie, mogą zasilać ich szeregi i zadecydować o ich ostatecznej sile. 

Na obsadzenie stanowiska szefa Komisji Europejskiej, jak podkreślał dr Wientzek, wpłynie jednocześnie skład Rady Europejskiej, bo to właśnie ta instytucja proponuje kandydata na przewodniczącego KE, którego zaakceptować musi Parlament Europejski.
Spotkanie odbyło się tuż po zjeździe partii i wyborach nowej szefowej CDU, którą została Anegrett Kramp-Karrenbauer. Podczas dyskusji skomentowano wyniki głosowania oraz analizowano  ich skutki dla polityki europejskiej i relacji polsko-niemieckich w tym kontekście. 

Pod nowym przewodnictwem nie należy spodziewać się dużych zmian, ale nowa szefowa nie będzie kopią i całkowitą kontynuatorką polityki Angeli Merkel. Będzie bardziej konserwatywna w podejściu do kwestii światopoglądowych, opowiada się za wydalaniem uchodźców, którzy popełnili przestępstwo, ale w kwestiach gospodarczych należy do lewego skrzydła CDU. W zbliżających się wyborach europejskich należy spodziewać się wielu debat dotyczących właśnie polityki migracyjnej czy bezpieczeństwa. Istotne, aby partie proeuropejskie: CDU/CSU, SPD, FDP, Zieloni umiały jasno wskazać, co je dzieli w polityce europejskiej, aby wyborcy umieli je oddzielić, a tym samym nie widzieli w AfD jedynej alternatywy. Na dynamikę na niemieckiej scenie partyjnej wpłyną jednocześnie zbliżające się wybory do landtagów w trzech wschodnioniemieckich landach. To ich wyniki mogą przesądzić o kontynuacji obecnej koalicji na szczeblu federalnym i będą sprawdzianem dla nowego przywództwa w CDU.

Debata była częścią projektu ISP i Fundacji Konrada Adenauera #NiemcyWzblizeniu, w ramach którego śledzimy wydarzenia, związane z niemiecką polityką, tłumaczymy jej zawiłości, opisujemy fakty, komentujemy decyzje. Zapraszamy do czytania tekstów, słuchania wywiadów i oglądania filmików! ww.isp.org.pl/pl/NiemcyWzblizeniu 


 
Zapisz się do newslettera
Newsletter