Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

„Nic o nas bez nas. Partycypacja publiczna i prawa polityczne imigrantów” - relacja z seminarium ISP


Czy będzie kiedyś możliwe, żeby Nigeryjczyk został burmistrzem naszego miasta? W Irlandii już jest. O przeszkodach w dopuszczeniu cudzoziemców do uczestnictwa w życiu politycznym i sferze publicznej w Polsce rozmawiali eksperci z Polski, Czech, Łotwy i Irlandii.

23 września Program Migracji i Polityki Rozwojowej ISP zorganizował międzynarodowe seminarium „Nic o nas bez nas. Partycypacja publiczna i prawa polityczne imigrantów”, na którym zaprezentowano raport dotyczący Polski, Łotwy i Estonii. Wyniki badań przedstawili Piort Kaźmierkiewicz z ISP oraz Dace Akule (Centre for public policy PROVIDUS, Łotwa). Pavla Redlova z organizacji People in Need omówiła problematykę uczestnictwa cudzoziemców w życiu społecznym i politycznym w Czechach. Zaproszone ekspertki, dr Joanna Fomina (Fundacja im. St. Batorego) oraz dr Magdalena Lesińska  (Ośrodek Badań nad Migracjami UW) zgodziły się z tezami raportu krytykującymi polskie prawo za liczne bariery, z którymi spotykają się imigranci w dostępie do życia publicznego, w tym w zakładaniu stowarzyszeń, wstępowaniu do partii politycznych czy związków zawodowych. Podczas dyskusji wskazano także na potrzebę podnoszenia świadomości zarówno wśród imigrantów, w celu ich zaktywizowania w sferze publicznej, jak i polityków i decydentów w Polsce. Dobre praktyki w tym obszarze zaprezentował Dr Fidele Mutwarasibo  z irlandzkiej Komisji ds. Imigracji.

Zapraszamy do zapoznania się z ekspertyzą: "Nic o nas bez nas. Partcycpacja społeczna i prawa polityczne imigrantów" i raportem: "Time for Improvement. Obstacles to Political Participation of Immigrants in Estonia, Latvia and Poland".

Publikację autorstwa ekspertów ISP - Justyny Frelak i Piotra Kaźmierkiewicza pt. "Political participation of third country nationals on a national and local level. Poland: Country report." można pobrać tutaj.

Prezentacja dr. Fidele Mutwarasibo dotycząca doświadczeń Irlandii w dziedzinie uczestnictwa imigrantów w życiu politycznym jest dostępna tutaj.
 

Zapisz się do newslettera
Newsletter