Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Nic o nas bez nas: Partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii – relacja z seminariów


Jakie czynniki utrudniają, a jakie sprzyjają zaangażowaniu polskich migrantów w życie społeczne i polityczne w Wielkiej Brytanii? Jakimi motywacjami się kierują? W jakim stopniu działalność Polaków może wpływać na to, jak postrzegają ich Brytyjczycy? Przed jakimi wyzwaniami stoi w tym zakresie polska dyplomacja?


Te zagadnienia, a także wiele innych pojawiły się podczas seminariów zorganizowanych 17 i 19 grudnia br. kolejno w Warszawie w ISP i w Londynie w siedzibie London School of Economics and Political Science.
 

Oba seminaria rozpoczęły się od prezentacji wyników badań przeprowadzonych przez zespół badawczy ISP. W toku badań z udziałem kilkudziesięciu aktywnych Polaków na Wyspach starano się znaleźć odpowiedzi m.in. na pytania o motywacje polskich działaczy i czynniki ułatwiające lub utrudniające im partycypację obywatelską w Wielkiej Brytanii, a także umiejscowić działania polskich migrantów na szerszym tle społeczeństwa wysyłającego i przyjmującego. Badania te w swych założeniach miały także przyczynić się do dyskusji między polskimi działaczami w Wielkiej Brytanii i lepszego zrozumienia społeczno-politycznych uwarunkowań, w jakich działają. Co więcej, ich wyniki mają posłużyć stworzeniu skuteczniejszej strategii wspierania różnych form aktywności Polaków na emigracji przez polskie i brytyjskie władze.

 
Oba seminaria rozpoczęły się od prezentacji trzech badaczy Pauli Pustułki, Rocha Dunina-Wąsowicza i dr Michała P. Garapicha. Dotyczyły kolejno inicjatyw nieformalnych,  jak i sformalizowanych (działalności w legalnie ukonstytuowanych organizacjach i stowarzyszeniach w świetle prawa brytyjskiego), w które angażują się Polacy w Wielkiej Brytanii, jak również przejawów ich uczestnictwa w życiu politycznym w tym kraju.
 

 

Prezentacje wyników badań stanowiły inspirację i tło do dalszych dyskusji z udziałem zaproszonych panelistów i zgromadzonych gości. O wstępny komentarz do zaprezentowanych badań podczas seminarium w Warszawie poproszeni zostali Tim Duckett (Ambasada Brytyjska), Jacek Junosza-Kisielewski (Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP), Przemysław Radwan-Röhrenschef (Szkoła Liderów) oraz Krzysztof Bobiński (Fundacja Unia&Polska). W Londynie zaś w panelu dyskusyjnym udział wzięli Sergiusz Wolski (Ambasada RP w Londynie), dr Joanna Pylat (Zakład Badań nad Emigracją, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie), Marzena Cichoń-Balcerowicz (Citizens UK), Camilla Forest (Festiwal Passion For Freedom), Wojciech Nowak (Informacje24.co.uk, Bristolska Brać Fotograficzna).

 
Seminarium w Londynie organizowane było we współpracy z SU Polish Business Society.
 

 

Zaprezentowany w trakcie seminariów materiał empiryczny zebrany podczas badań został szczegółowo opisany w publikacji końcowej. Publikacja ta zawiera ponadto analizę dotyczącą różnych przejawów partycypacji obywatelskiej Polaków w Wielkiej Brytanii, autorstwa analityków ISP Justyny Segeš Frelak i Karoliny Grot, i opracowanie autorstwa dr Michała P. Garapicha na temat sposobów aktywizowania obywateli Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii.
 
W ramach projektu została także opracowana multimedialna publikacja przeznaczona zarówno dla osób, które chciałyby rozpocząć społeczną i (lub) polityczną działalność na emigracji, jak i dla osób aktywnie działających w tym obszarze.
 
Obie publikacje zostaną wkrótce udostępnione na stronie ISP. 

 

Seminaria organizowane w ramach projektu Instytu Spraw Publicznych „Nic o nas bez nas. Partycypacja obywatelska Polaków w Wielkiej Brytanii” współfinansowanego ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r."

 

Zapisz się do newslettera
Newsletter