Newsletter projektu SPLIN
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Newsletter projektu SPLIN


Wspólne egzekwowanie standardów pracy w budownictwie i  międzynarodowej żegludze morskiej – wyniki porównawcze i możliwość ich wykorzystania w innych branżach 

Projekt SPLIN przeprowadził badania nad strategicznymi i innowacyjnymi praktykami partnerów społecznych oraz inspekcji pracy na rzecz lepszego egzekwowania standardów pracy, zwłaszcza w sektorach, w których występują niezgodne z przepisami praktyki.

W sektorze budowlanym, przyjrzano się bliżej wspólnemu egzekwowaniu standardów, gdzie partnerzy społeczni biorą na siebie rolę inspektorów lub gdzie organy publiczne i partnerzy społeczni ściśle współpracują, aby wspierać inspektorów i poprawiać egzekwowanie standardów pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). 

W Austrii Fundusz Wypoczynkowy i Rozliczeniowy Pracowników Budowlanych (BUAK), jeden z partnerów społecznych, otrzymał szerokie kompetencje w zakresie wdrażania ustawy o kluczowym znaczeniu dla zwalczania nieuczciwych praktyk. Obejmują one prawo do kontroli wynagrodzeń na budowach, weryfikacji podejrzeń dotyczących dumpingu płacowego i socjalnego oraz zgłaszania takich przypadków władzom. 

W Hiszpanii (Asturia) dwie branżowe instytucje partnerów społecznych, COPREVAS (Comisión de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales y Contratación) i FLC (Fundacion Laboral de la Construcción des Principado de Asturias) współpracują z urzędami pracy (zwłaszcza z Inspekcją Pracy) od lat 90., aby usprawnić egzekwowanie standardów. Takie wspólne działania zostały wzmocnione w 2017 r. poprzez instytucjonalizację regularnej wymiany informacji między partnerami społecznymi a inspekcją pracy oraz stworzyło mechanizmy odpowiedzialności i koordynacji. 

W Polsce, kraju o dość słabej współpracy między partnerami społecznymi, zawiązano trzy porozumienia o wspólnym egzekwowaniu standardów: Porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie (ASC), Porozumienie o minimalnej płacy w budownictwie (AMW) oraz Porozumienie na rzecz Bezpieczeństwa Pracy przy Obsłudze Żurawi (AOSOC). Zarówno przedstawiciele pracodawców i pracowników, jak i Główny Inspektor Pracy odegrali znaczącą rolę w inicjowaniu i/lub wspieraniu porozumień.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią newslettera, który jest do pobrania poniżej
 

SPLIN-Newsletter-3-in-Polish

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter