Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Modele integracji i polityki migracyjnej w Niemczech i Polsce: podobieństwa, różnice i wspólne wyzwania.


Przed jakimi wyzwaniami stoją Polska i Niemcy w polityce integracyjnej? Jakie występują między nimi różnice, a jakie podobieństwa? Te pytania były tematem dyskusji pomiędzy ekspertami, przedstawicielami polityki, nauki i społeczeństwa obywatelskiego podczas spotkania w ramach polsko-niemieckiego dialogu, który zorganizowali w Berlinie, wspólnie Rada Ekspertów Niemieckich Fundacji ds. Integracji i Migracji (SVR) oraz Instytut Spraw Publicznych.

Rozmowy i prezentacje ekspertów: Justyny Segeš Frelak, dyrektor Programu Polityki Migracyjnej Instytutu Spraw Publicznych (ISP), dr. Witolda Klausa DOPISZ oraz prof. dr. Christian Joppke, członka Rady Ekspertów Niemieckich Fundacji ds. Integracji i Migracji (SVR) i profesora w Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Bernie pokazały wyraźnie jak bardzo oba kraje różnią się w podejściu do kwestii migracji. Powody tych różnic tkwią m.in. w różnych doświadczeniach w procesach migracyjnych obu krajów.

Niemcy od drugiej wojny światowej doświadczyły napływu wielu grupmigrantów, a ostatnio także napływu znacznej liczby uchodźców. Co piąty mieszkaniec Niemic ma pochodzenie migracyjne. W Polsce jest ok. 2% społeczeństwa to obcokrajowcy. Doświadczenia z uchodźcami związane są z kolei z napływem osób z Kaukazu oraz innych byłych republik ZSRR. Imigracja ekonomiczna to zaś przede wszystkim przyjazdy zarobkowe z Ukrainy, która w debatach publicznych nazywana jest mianem sezonowej, co zakłada, że osoby te wrócą do swojej ojczyzny.

Polska znajduje się w związku z tym w podobnej fazie, jak Niemcy w latach 70., kiedy to migranci ściągani byli jako tzw. Gastarbeiterzy.
 
Kolejne spotkanie w podobnych ramach odbędzie się 9 maja w Warszawie.

Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki wsparciu Foundation Open Society Instituts we współpracy z OSIFE of the Open Society Foundations.Informacje na temat Rady i jej materiałów znajdują się w języku polskim na stronie: https://www.svr-migration.de/veranstaltungen/veranstaltungen-svr/roundtable/
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter