Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Minister Zdrojewski deklaruje, że w funduszach europejskich znajdzie się miejsce na poradnictwo prawne i obywatelskie


Pozytywny sygnał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczący poradnictwa prawnego i obywatelskiego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

 
Jesienią 2012 roku z inicjatywy Instytutu Spraw Publicznych realizującego program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Obywatel i Prawo” powstała nieformalna koalicja organizacji związanych z poradnictwem prawnym i obywatelskim w Polsce. Koalicja działająca pod nazwą Platforma Współpracy Organizacji Poradniczych składa się z przedstawicieli blisko 40 organizacji pozarządowych świadczących bezpłatne porady prawne i obywatelskie i/lub wspierających rozwój poradnictwa w Polsce.

W trakcie prowadzonych przez Koalicję działań rząd przyjął w marcu 2013 roku Strategię Rozwoju Kapitału Społecznego, która jest kluczowym dokumentem rozwojowym Polski w sferze szeroko rozumianego rozwoju obywatelskiego do 2020 roku. W projekcie Strategii  z 2012 roku uwzględniony został rozwój poradnictwa prawnego i obywatelskiego, w tym także tworzenia spójnych, systemowych rozwiązań dotyczących polityki państwa w tym zakresie.

Miały one być kontynuacją obecnie realizowanego projektu systemowego „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”, którego liderem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a który finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wypracowane mają być system poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz założenia polityki państwa dotyczące poradnictwa.

Niestety przyjęta przez rząd Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego nie uwzględniała wcześniejszych zapisów dotyczących poradnictwa, co mocno zaniepokoiło Platformę, tym bardziej, że Strategia jest podstawą do planowania wykorzystania środków unijnych na lata 2014-2020. Stąd pismo, które skierowaliśmy premiera Donalda Tuska z prośbą o wyjaśnienie takiego działania rządu.

W odpowiedzi otrzymaliśmy list od pana Ministra Zdrojewskiego, którego resort odpowiadał za przygotowanie Strategii zapewniający, że poradnictwo zostanie uwzględnione w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Wyrażamy podziękowanie ministrowi Zdrojewskiemu za zawarte w piśmie deklaracje.


Pismo ISP w imieniu Platformy Organizacji Poradniczych skierowane do premiera Donalda Tuska 

Odpowiedź Ministra Bogdana Zdrojewskiego 
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter