Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Migrantki, ekonomia, integracja


O sytuacji kobiet migrantek w wymiarze ekonomicznym, ich funkcjonowaniu w rodzinie, a także kształtowaniu narzędzi ułatwiających im integrację w społeczeństwie rozmawiano na seminarium zorganizowanym 28 stycznia przez Instytut Spraw Publicznych i Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW. 

Pierwszy panel swoim wystąpieniem na temat europejskich doświadczeń w zakresie współczesnych migracji ekonomicznych kobiet rozpoczęła prof. Krystyna Slany z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dalszej części panelu dr Anna Krajewska z ISNS UW zaprezentowała sytuację imigrantek w polskim sektorze opieki nad osobami starszymi. Drugi panel natomiast został poświęcony m.in. kształtowaniu wizerunku imigrantek poprzez media oraz wpływie migracji kobiet na ich rodziny.

 W spotkaniu wzięło udział ponad sto osób. Wśród uczestników znaleźli się nie tylko przedstawiciele środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych, ale także ambasad, organów ścigania, kuratoriów oświaty, urzędów pracy oraz ośrodków pomocy społecznej i centrów pomocy rodzinie. Dlatego też, dyskusje towarzyszące dwóm panelom stanowiły doskonałą okazję do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy praktykami i ekspertami w dziedzinie migracji, integracji i polityki społecznej.Zapisz się do newslettera
Newsletter