Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Migranci i zdrowie: wyzwania wielokulturowości w praktyce medycznej w Polsce


W dniu 18. grudnia 2012r. w Instytucie Spraw Publicznych odbyło się seminarium pt. „Migranci i zdrowie: wyzwania wielokulturowości w praktyce medycznej”. W ramach seminarium podniesiona została kwestia funkcjonowania migrantów w systemie ochrony zdrowia w Polsce, trudności, jakie pojawiają się w relacji personelu medycznego z pacjentem cudzoziemcem oraz migracji z punktu widzenia zdrowia publicznego.

Pierwszy panel seminarium opierał się o problematykę dostępu cudzoziemców do świadczeń medycznych, przy czym „dostęp” był tutaj rozumiany zarówno w odniesieniu do regulacji prawnych, jak i jakości oferowanych usług. Po otwarciu tej części seminarium, Bogumiła Jabłecka zaprezentowała raport z przeprowadzonych badań jakościowych dotyczący medycyny kulturowej oraz identyfikowanych przez personel medyczny i ekspertów barier w pracy z pacjentem-migrantem. Spośród kwestii o charakterze strukturalnym i kulturowym najwięcej uwagi w dyskusji poświęcono zagadnieniu uprzedzeń personelu medycznego wobec cudzoziemców oraz trudności metodologicznych w identyfikacji tego czynnika.Z dużym zainteresowaniem spotkał się także referat dr hab. Doroty Cianciary, która przestawiła migracje w kontekście zdrowia publicznego, w tym wpływu jaki mobilność ludzka wywiera na zdrowie jednostki oraz społeczeństwa goszczącego. Największe poruszenie na sali wywołał jednak komentarz kolejnego prelegenta, Krzysztofa Maślińskiego, który odniósł się do mechanizmów korygujących ustawy legalizacyjnej. Wśród uczestników seminarium rozgorzała dyskusja o warunki i realną możliwość wprowadzenie cięć wydatków na zdrowie imigrantów przymusowych. Przywołany został przykład Hiszpanii, która od września 2012 r. zaostrzyła uprawnienia migrantów nieudokumentowanych  do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz zastanawiano się nad sytuacją permanentnego kryzysu polskiej służby zdrowia i realnych perspektyw poprawy zakresu opieki nad cudzoziemcami w tych okolicznościach.

Powyższe rozważania wprowadziły temat ochrony zdrowia uchodźców i osób w procedurze uchodźczej w Polsce. Prelegenci odnosili się do problemu z punktu widzenia swoich specjalności: Maria Książak - diagnozy psychologicznej, lek. med. Andrzej Szyrwiński - organizacji opieki osób występujących o ochronę międzynarodową oraz Olga Hilik - roli tłumacza w czasie wizyty lekarskiej. Podczas dyskusji ciekawie omówiony został kontrowersyjny problem internetowych porad psychologicznych oraz aktywizacji przedstawicieli organizacji migranckich na rzecz promocji zdrowia.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz środowiska akademickiego.
Zapisz się do newslettera
Newsletter