Międzynarodowa konferencja Differences that Matter. International Conference on Measuring Refugee Integration.
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Migracje

Międzynarodowa konferencja Differences that Matter. International Conference on Measuring Refugee Integration.


Jakie mechanizmy integracji są realizowane w poszczególnych krajach Unii Europejskiej?  Czy implementowane polityki odpowiadają potrzebom osób objętych ochroną międzynarodową? Jak praktyczne rozwiązania integracyjne mogą posłużyć dla polepszenia sytuacji osób migrujących przymusowo?  Te  oraz inne pytania zostały podniesione  przez ekspertki i ekspertów z dziedziny migracji  w trakcie międzynarodowej konferencji Differences that Matter. International Conference on Measuring Refugee Integration, która odbyła się 28 października w Budapeszcie. 


Konferencja została zorganizowana w ramach projektu pt. „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej” (The National Integration Evaluation Mechanism - NIEM), którego celem jest analiza i ocena kluczowych obszarów integracji osób objętych ochroną międzynarodową w piętnastu krajach Unii Europejskiej oraz poprawa jakości i efektywności integracji, a także w ramach powiązanego projektu „V4NIEM: Visegrad Countries National Integration Evaluation Mechanism” współfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. 

Konferencja była podzielona na trzy części. W trakcie pierwszej części zostały przedstawione historie, założenie oraz cele projektu „Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji. Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej”, a także mechanizm  badań  wymiarów integracji na przykładzie wyników  porównawczych z krajów Grupy Wyszehradzkiej. 

W drugiej części konferencji odbyły się trzy równoległe sesje obejmujące różne obszary  integracji osób objętych ochroną międzynarodową. Zostały zaprezentowane wyniki drugiej tury ewaluacji badań oraz przykłady dobrych praktyk w oparciu o tak istotne dla integracji osób migrujących przymusowo  wskaźniki  jak m.in.  edukacja i nauka języka, mieszkalnictwo, dostęp do służby zdrowia, dostęp do rynku pracy i zatrudnienie, prawo do łączenia rodzin oraz wielu innych. 

W ostatniej części konferencji odbyła się dyskusja panelowa w trakcie której uczestniczki i uczestnicy konferencji podzieliły i podzielili się doświadczeniem  oraz pomysłami na rekomendacje  dla efektywnego zarządzania i wdrażania polityk integracyjnych zarówno na płaszczyźnie lokalnej,  krajowej i regionalnej, jak i na poziomie  Unii Europejskiej. 

W dyskusji panelowej oprócz ekspertek i ekspertów z organizacji partnerskich  wzięli udział  Aydan Özoğuz, w latach 2013-18 Minister ds. Migracji, Uchodźców i Integracji w Rządzie Federalnym Niemiec, Hazem Aboyouness, współzałożyciel  i dyrektor organizacji pozarządowych w Syrii i Szwecji, Enikő Csontos, Przedstawicielka Komisji Europejskiej na Węgrzech, Jon Hoisaeter, Wiceszef Regionalnego Przedstawicielstwa UNHCR na Europę Centralną, Tamim Nashed, były specjalista ds. polityki integracji uchodźców na Europejskiej Radzie ds. Uchodźców i Wygnańców (ECRE). Zdjęcia: Bado Gabor

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Przeskok do zgody

Seria podkastów poświęcona historii optymizmu, tj. aktywności Polek i Polaków, która doprowadziła do obalenia komunizmu w 1989 roku.
Zapisz się do newslettera
Newsletter