List otwarty do posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego dotyczący kontrowersji w proponowanych mandatach nowych Komisarzy Europejskich
Podziel się
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

List otwarty do posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego dotyczący kontrowersji w proponowanych mandatach nowych Komisarzy Europejskich


Nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, ogłosiła 10 września listę kandydatów i kandydatek na komisarzy w jej unijnym gabinecie wraz z zestawem zagadnień, którymi mają się zajmować. Podczas gdy komisje w Parlamencie Europejskim przygotowują się do przesłuchań tych osób, zaplanowanych od 30 września, razem z około 200 organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z całej Europy podpisaliśmy list otwarty do posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego. Zwracamy w nim uwagę na brakujące elementy w liście zagadnień, zaproponowanych przez przewodniczącą von der Leyen poszczególnym komisarzom oraz punktujemy szereg kontrowersyjnych pomysłów.


Odpowiadając na liczne głosy oburzenia z całej Europy, razem z sygnatariuszami listu ubolewamy nad „niedopuszczalnymi nominacjami lub niefortunnymi tytułami poszczególnych portfolio”. Uważamy w szczególności za niedopuszczalne, by osobą odpowiedzialną za monitorowanie praworządności w krajach znajdujących się w procesie przedakcesyjnym i sąsiadujących z UE został były minister sprawiedliwości węgierskiego rządu, który przyczyniał się do demontażu państwa prawa w swoim kraju. 

Sprzeciwiamy się także mianowaniu komisarza odpowiedzialnego za „ochronę naszego europejskiego stylu życia”, co miałoby objąć między innymi zagadnienia związane z migracjami i bezpieczeństwem.


Uważamy takie zestawienie zagadnień za niebezpieczne i legitymizujące skrajnie prawicową retorykę, a ponadto sprzeczne z wartościami leżącymi u podstaw Unii Europejskiej - równością, solidarnością i uznaniem dla godności ludzkiej - które powinny być podstawą unijnego stylu życia.

W liście przypominamy także posłom do PE o ich wieloletnim zaangażowaniu w rozwój dialogu obywatelskiego zgodnie z postanowieniami art. 11 TUE, wzywając ich do poparcia odpowiedniej przebudowy zakresu kompetencji poszczególnych komisarzy. Ich mandaty powinny obejmować całe spektrum narzędzi dialogu obywatelskiego, uwzględniając doniosłą rolę odgrywaną przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Z uwagi na posiadaną przez nie wiedzę specjalistyczną i więzi z obywatelami, organizacjom należy się wyraźne uznanie za cennego partnera do dialogu w ramach kształtowania i ewaluacji polityk publicznych. Ich rola powinna być w szczególności jednoznacznie wymieniona w mandacie nowych komisarz ds. Wartości i Przejrzystości oraz Demokracji i Demografii.

Zachęcamy wszystkie organizacje społeczne, którym zależy na upowszechnieniu wartości europejskich oraz pogłębieniu dialogu obywatelskiego na poziomie unijnym do podpisywania listu. Można to zrobić na stronie europejskiej sieci organizacji obywatelskich, European Civic Forum, która administruje całą akcją: http://civic-forum.eu/non-classe/open-letter-meps. 
 

Open letter to MEPs - Commissioners-designate

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

Przeskok do zgody

Seria podkastów poświęcona historii optymizmu, tj. aktywności Polek i Polaków, która doprowadziła do obalenia komunizmu w 1989 roku.
Zapisz się do newslettera
Newsletter