Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

List otwarty do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wizerunku kobiet w informacyjnych spotach wyborczych


Instytut Spraw Publicznych wraz z organizacjami oraz osobami działającymi na rzecz równego udziału kobiet i mężczyzn w życiu publicznym wystosowali do Państwowej Komisji Wyborczej list otwarty w sprawie wizerunku kobiet w informacyjnych spotach wyborczych, wyprodukowanych przez PKW przed październikowymi wyborami.

Jak piszą w liście jego sygnatariusze i sygnatariuszki: "Jako organizacje i osoby, które działają na rzecz równego udziału kobiet i mężczyzn w życiu publicznym, zależy nam na tym,  żeby zarówno obywatele, jak i obywatelki czuli się w równym stopniu adresatami działań organów publicznych. Z przykrością stwierdzamy, że wyprodukowane przez Państwa spoty informacyjne nie spełniają tego warunku. W żadnym z pięciu umieszczonych na stronie internetowej PKW filmików informacyjnych główną bohaterką nie jest kobieta, mimo że stanowią one 52% społeczeństwa".

Zachęcamy do podpisywania się pod listem organizacje i osoby prywatne pod adresem: obserwatorium@isp.org.pl

A tu link do spotów PKW: http://parlament2015.pkw.gov.pl/aktualnosci/6_Multimedia

Treść listu


Warszawa, 12.10.2015
 
Szanowny Pan Przewodniczący
Wojciech Hermeliński
Państwowa Komisja Wyborcza
 
 
List otwarty

do Wojciecha Hermelińskiego
Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
 
Szanowny Panie Przewodniczący,

Zwracamy się do Pana w związku ze spotami informacyjnymi przygotowanymi przez Państwową Komisję Wyborczą przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Wzbudziły nasze zainteresowanie w związku z listem, który w tej sprawie wystosował do PKW Pan Krzysztof Cibor oraz odpowiedzią z Państwa strony, którą adresat upublicznił.

Jako organizacje i osoby, które działają na rzecz równego udziału kobiet i mężczyzn w życiu publicznym, zależy nam na tym,  żeby zarówno obywatele, jak i obywatelki czuli się w równym stopniu adresatami działań organów publicznych. Z przykrością stwierdzamy, że wyprodukowane przez Państwa spoty informacyjne nie spełniają tego warunku. W żadnym z pięciu umieszczonych na stronie internetowej PKW filmików informacyjnych główną bohaterką nie jest kobieta, mimo że stanowią one 52% społeczeństwa. Wszystkie spoty prezentują mężczyznę, który w różnych sytuacjach życiowych decyduje się wziąć udział w wyborach. Co więcej, to również mężczyźni wpajają swoim dzieciom postawy obywatelskie. Gdy rodzice odwożą syna (nie córkę!) na lotnisko, to ojciec przypomina mu o konieczności wpisania się do rejestru wyborców poza miejscem zamieszkania. Matka prosi tylko, by zadzwonił do domu po podróży.

Tego typu obserwacje mogą wydawać się Państwu błahe, jednak wzmacnianie stereotypów związanych z płcią ma ogromny wpływ na kształtowanie postaw w polskim społeczeństwie. W filmiku, w którym kobieta przypomina mężowi o jego obywatelskim obowiązku głosowania, sama nie deklaruje, że wybiera się na wybory. Dodatkowo jej przytłoczenie obowiązkami domowymi nie daje widzom nadziei, że weźmie udział w głosowaniu. Taki obraz wzmacnia wciąż silne przekonanie, że obowiązki domowe przypisane są do sfery kobiecej, a obowiązki publicznej do sfery męskiej. 

Doceniamy fakt, że PKW promuje udział w wyborach grup, które mogą mieć utrudniony udział w głosowaniu lub z innych przyczyn rzadziej głosują – osób z niepełnosprawnością, przebywających w dniu wyborów poza miejscem zamieszkania i wyborców najmłodszych. Także tutaj pokazani w filmikach wyborcy są co do jednego płci męskiej!
Apelujemy, by w przekazach informacyjnych ze strony Państwowej Komisji Wyborczej kobiety były traktowane na równi z mężczyznami jako obywatelki, świadome wyborczynie i osoby mające wpływ na kształt życia publicznego w Polsce.

Oczekujemy, że jeszcze przed wyborami 25 października PKW przedstawi bardziej zrównoważony materiał, a jeżeli nie będzie to możliwe opublikuje odpowiednie wyjaśnienie i/lub przeprosiny.
 

Inicjatorki i inicjatorzy listu:


Agata Chełstowska, Obserwatorium Równości Płci ISP
Małgorzata Druciarek, Obserwatorium Równości Płci ISP
Anna Dryjańska, Kongres Kobiet
Aleksandra Niżyńska, Obserwatorium Równości Płci ISP
Dr Jacek Kucharczyk, Instytut Spraw Publicznych
Piotr Pacewicz, dziennikarz
 

List poparli:


Krzysztof Cibor
Monika Falej
Dr hab. Agnieszka Graff
Dr Maria Pawłowska
Prof. Monika Płatek
Fundacja na rzecz Równości i Emancypacji STER
Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych
Związek Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie"
Koalicja KARAT
Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych"
Fundacja Feminoteka
Fundacja MaMa
Fundacja Pozytywnych Zmian
Kongres Kobiet
Krytyka Polityczna
Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA
Stowarzyszenie Kobiet Konsola
 
 
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter