List otwarty do MEN - edukacja w czasie stanu epidemiologicznego
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

List otwarty do MEN - edukacja w czasie stanu epidemiologicznego


Instytut Spraw Publicznych znajduje się wśród ponad kilkudziesięciu sygnatariuszy listu otwartego do Ministerstwa Edukacji Narodowej związanego z obecną sytuacją uczennic i uczniów z doświadczeniem migracji w czasie stanu epidemiologicznego w Polsce. 


Zamknięcie placówek edukacyjnych oraz przeniesienie nauki szkolnej na tryb zdalny znacząco utrudnia sytuacje uczennic i uczniów z doświadczeniem migracyjnym w spełnieniu wymogów podstawy programowej, przyswajani uprzedmiotów obowiązkowych oraz możliwości nauki języka polskiego jako obcego. 

Pominięcie uwzględnienia ich potrzeb w dostosowaniu materiałów edukacyjnych do edukacji zdalnej, oraz nieprzygotowanie nauczycieli, pozbawia uczennic i uczniów z doświadczeniem migracji możliwości  korzystania z efektywnej edukacji oraz ma istotny wpływ na integrację. 
Organizacje społeczne, przedstawiciele i przedstawicielki placówek edukacyjnych oraz samorządów lokalnych  apelują o konieczność zastosowania systemowych rozwiązań i przygotowanie materiałów edukacyjnych, zgodnych z obowiązującą podstawą programową oraz uwzględniających naukę języka polskiego, dostosowanych do warunków zdalnej pracy oraz potrzeb uczniów i uczennic z doświadczeniem migracji. 

Dziękujemy Fundacji Centrum Badań Migracyjnych za inicjatywę!

List można przeczytać tutaj
Zapisz się do newslettera
Newsletter