List organizacji obywatelskich do OBWE dot. wyborów parlamentarnych 2023
Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Demokracja i społeczeństwo obywatelskie

List organizacji obywatelskich do OBWE dot. wyborów parlamentarnych 2023


W grupie kilkunastu organizacji obywatelskich zajmujących się różnymi aspektami wyborów i polityki opracowaliśmy list do Dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Zachęcamy w nim do wysłania do Polski pełnej misji obserwacyjnej OBWE, która będzie mogła się przyjrzeć nie tylko wydarzeniom w dniu głosowania i w trakcie kampanii wyborczej, lecz również wszystkiemu, co ma miejsce na długo przed jej rozpoczęciem. 


W liście wskazujemy na potencjalne wyzwania dla niezależności i równości wyborów wynikające, między innymi, z uzależnienia prokuratury i próby wpływania na sądy, brak niezależności Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, zmiany kompozycji organów wyborczych, wykorzystywania zasobów publicznych w kampanii, w tym mediów publicznych.

Wychodząc z takich obserwacji, wyraziliśmy przekonanie, że ODIHR powinien poświęcić maksimum czasu i wysiłku na obserwację przyszłorocznych wyborów parlamentarnych w Polsce. Stwierdziliśmy: "Biorąc pod uwagę, że kampania wyborcza już się rozpoczęła, obserwacja ta mogłaby, w miarę możliwości, objąć procesy zachodzące przed oficjalnym rozpoczęciem kampanii wyborczej. Byłoby to również wsparciem dla wielu działań monitoringowych i raportów związanych z nadchodzącymi wyborami, zaplanowanych przez polskie organizacje obywatelskie. Te z kolei gotowe są wesprzeć ODIHR własnymi niezależnymi analizami i obserwacjami dotyczącymi przebiegu kampanii wyborczej."

 

Letter_to_OSCE_ODIHR_Polish_Elections_final-signatories

Zapisz się do newslettera
Newsletter