Aktualności

Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

List do parlamentarzystek i parlamentarzystów w sprawie poparcia Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu pzemocy wobec kobiet i przemocy domowej


Instytut Spraw Publicznych wraz z Fundacją im. Heinricha Bölla wystosował list do posłanek i posłów zwracający uwagę na nowe wyniki badań opinii publicznej na temat poparcia społeczeństwa dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, które pokazały, że 53% respondentów popiera jej ratyfikację, a 61% badanych uważa, że pomoc dla osób doświadczających przemocy jest w Polsce niewystarczająca.


List został podpisany przez Dyrektorkę warszawskiego oddziału Fundacji im. Heinricha Bölla, Irene Hahn-Fuhr oraz Prezesa ISP, dr. Jacka Kucharczyka.
 

Poniżej treść listu:

Fundacja Instytut Spraw Publicznych i Fundacja im. Heinricha Bölla od lat zajmują się badaniem, diagnozowaniem i formułowaniem rekomendacji w obszarach ważnych problemów społecznych. Naszą misją jest wsparcie rozwoju demokracji obywatelskiej, wzmacnianie praw człowieka i przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji.

Chcielibyśmy zwrócić Pani uwagę na wyniki badań na temat poparcia społecznego dla ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Poniżej znajdzie Pani wyniki sondażu opinii publicznej, przeprowadzonego w listopadzie 2014 na reprezentatywnej próbie respondentów (badanie zostało zrealizowane przez agencję TNS).

Na pytanie o poparcie dla ratyfikacji rzeczonej Konwencji respondenci odpowiedzieli:


53,5% ZA
33,5% NIE MAM ZDANIA
13% PRZECIW


Pragniemy poddać pod Pani rozwagę zdecydowane poparcie społeczeństwa dla ratyfikacji Konwencji (ponad połowa respondentów). Wyniki badań nie wskazują, aby kwestia ratyfikacji była odbierana jako kontrowersyjna, przeciwnie – liczba osób przeciwnych ratyfikacji wyniosła zaledwie 13%.

Na pytanie o pomoc dla osób doświadczających przemocy jest w Polsce, aż 61% respondentów odpowiedziało, że jest niewystarczająca. Wśród kobiet było to 66%, wśród mężczyzn 56%. Dodatkowo warto zauważyć, że aż 1/4 badanych kobiet (24%) uważa pomoc za „zdecydowanie niewystarczającą”.

Wyniki badań wskazują, naszym zdaniem, na rozziew pomiędzy atmosferą toczącej się w mediach debaty, a realnymi przekonaniami Polaków i Polek. Jest naszą nadzieją, że prowadzone przez nas badania pomogą Pani zorientować się w opiniach wyborców. Ważnym elementem procesu demokratycznego jest bowiem odpowiadanie klasy politycznej na realne potrzeby obywateli.

Jesteśmy przekonani, że Polska powinna dołączyć do krajów, które ratyfikowały Konwencję. Zachęcamy do promowania Polski na arenie międzynarodowej jako kraju, który jest symbolem udanego budowania sprawiedliwego państwa prawa i silnego społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej Polska jest przykładem dla innych krajów regionu i może być dumna z osiągnięć przełomu politycznego sprzed 25 lat, do którego przyczynił się ruch społeczny oparty na sprzeciwie wobec przemocy. Mamy nadzieję, że polski parlament podtrzyma to dziedzictwo i raz jeszcze sprzeciwi się przemocy, czego znakiem będzie ratyfikacja Konwencji Rady Europy.
 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter