Let us participate!  - Europejskie rady zakładowe w międzynarodowych restrukturyzacjach
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

Let us participate!  - Europejskie rady zakładowe w międzynarodowych restrukturyzacjach


W międzynarodowych procesach restrukturyzacyjnych – jak fuzje, przejęcia, podział, etc. – głos pracowników odgrywa coraz większą rolę dzięki działaniu europejskich rad zakładowych, które tworzą europejski poziom zbiorowych stosunków pracy.


W 2019 roku przyjęto Dyrektywę 2019/2121 w sprawie transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek, która gwarantuje prawa pracowników do informacji i konsultacji w tych procesach, jeśli w danej korporacji działa europejska rada zakładowa. Dyrektywa ta nakazuje także utworzenie w nowopowstałej spółce mechanizmu partycypacji pracowników w zarządzaniu (board-level employee representation), jeśli przynajmniej w jednej ze spółek ulegających przekształceniu jest taki mechanizm. Regulacje te mają zostać transponowane do prawodawstwa krajowego przed 31 stycznia 2023 r. 

Już dotychczasowe praktyki pokazały, że głos pracowników może mieć kluczowe znaczenie dla restrukturyzacji w międzynarodowych korporacjach działających na terenie Unii Europejskiej. Tym samym realizowane są zasady Europejskiego Modelu Społecznego. Brak zgody pracowników wyrażony przez ERZ prowadził w przeszłości do zmiany warunków restrukturyzacji lub nawet do rezygnacji z niej. 

W dniach 13-14 października odbył się warsztat, podczas którego partnerzy z Danii, Hiszpanii, Macedonii, Polski, Rumunii i Włoch prezentowali wyniki krajowych badań na temat roli europejskich rad zakładowych w procesach międzynarodowych restrukturyzacji oraz dyskutowali nam możliwościami wzmocnienia głosu pracowników w procesach informacji i konsultacji w korporacjach ponadnarodowych. Spotkanie eksperckie moderowane było przez Dominika Owczarka, badanie w Polsce natomiast przeprowadziła Danuta Pławecka. Instytut Spraw Publicznych pełni w projekcie rolę głównego koordynatora działań badawczych.  

O projekcie

strona projektu

Źródło finansowania: DG Zatrudnienie, Sprawy Społeczne i Włączenie Społeczne, Komisja Europejska


Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter