“Let us Participate!” – Capacity building workshop 25.01.2021
Dodał(a):

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się
Polityka Społeczna

“Let us Participate!” – Capacity building workshop 25.01.2021


25 stycznia odbyły się wirtualne warsztaty w gronie partnerów projektu "Let us Participate!", poświęcone roli związków zawodowych w transgranicznych przekształceniach przedsiębiorstw. Webinarium stanowiło sposobność do prezentacji wyników badania tego zagadnienia przeprowadzonego w ramach pierwszego etapu projektu w krajach uczestniczących: Danii, Hiszpanii, Macedonii Północnej, Polsce, Rumunii i Włoszech. Wnioski z badania w naszym kraju przedstawił analityk ISP Maciej Pańków. Dodatkowo odbyła się dyskusja z udziałem zarówno badaczy, jak i przedstawicieli partnerów stowarzyszonych - w tym Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce - której moderatorem był Dominik Owczarek, Dyrektor Programu Polityki Społecznej ISP.

W trakcie spotkania ustalono, że implementacja unijnych przepisów zapewniających reprezentantom pracowników prawo do uczestnictwa w ponadgranicznych restrukturyzacjach firm - w tym Dyrektywy 2005/56/EC o transgranicznym łączeniu spółek kapitałowych - znajduje się na zaawansowanym etapie. Wyjątek stanowi Macedonia, będąca krajem dopiero kandydującym do członkostwa w UE, gdzie transpozycja prawa wspólnotowego jest jeszcze na stosunkowo wczesnym etapie. Z perspektywy związkowców szczególnie europejskie rady zakładowe (ERZ) stanowią narzędzie efektywnie zwiększające jakość dialogu społecznego w korporacjach transnarodowych, zapewniając przedstawicielom pracowników w nich zasiadających wgląd w plany zarządów centralnych i umożliwiając do pewnego stopnia antycypowanie przekształceń mających istotny wpływ na sytuację osób zatrudnionych. Zarazem w dalszym ciągu przepisy domagają się doprecyzowania oraz bardziej efektywnego egzekwowania. Dotyczy to szczególnie nowych krajów członkowskich, w tym Polski, w których realizacja prawa do partycypacji w zbyt dużym stopniu zależy od dobrej woli strony zatrudniającej oraz pozycji negocjacyjnej organizacji związkowych.
Opis projektu jest dostępny pod adresem https://www.isp.org.pl/pl/projekty/let-us-participate

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach linii budżetowej „Improving Expertise in the field of Industrial Relations“.


 

Polecamy

NIEM - Krajowy Mechanizm Ewaluacji Integracji
Monitoring i poprawa integracji beneficjentów ochrony międzynarodowej. forintegration.eu

“Beyond Us and Them”

Seria podkastów o radykalizacji w czasach polaryzacji społecznej
Zapisz się do newslettera
Newsletter