Let´s get green!

Partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem i dostosowaniu do realizacji celów europejskiego zielonego ładu.


Przechodzenie na zero- i niskoemisyjne źródła energii i wdrażanie gospodarki obiegu zamkniętego (oraz cyfryzacja) to kierunki, które odmienią funkcjonowanie przedsiębiorstw. Zmienią się modele działania, produkty i usługi a wraz z nimi miejsca pracy i wymagane kwalifikacje. Jednym słowem, przedsiębiorstwa staną przed strategicznymi decyzjami, które będą miały wpływ na sytuację pracowników i zatrudnienie (nierzadko w obrębie całego łańcucha wartości). Dlatego w procesie planowania zielonej transformacji w przedsiębiorstwie powinny mieć głos związki zawodowe i rady pracowników. 

Zaangażowanie reprezentacji pracowniczej przynosi korzyści obu stronom. Włączenie pracowników pozwoli przedsiębiorstwu szybciej dojść do lepszych rozwiązań, a jednocześnie przeprowadzić transformację w sprawiedliwy sposób, a więc z poszanowaniem praw i interesów pracowników oraz przy ich udziale. 

Szeroko zakrojone zmiany, jakie wiążą się z wdrożeniem zielonej transformacji na poziomie przedsiębiorstwa, mogą rodzić wśród pracowników obawy i uczucie zagrożenia oraz powodować konflikty. Szczególnie, że pracownicy niewiele wiedzą na temat Europejskiego Zielonego Ładu. Odpowiednie szkolenie zorganizowane przez pracodawcę, najlepiej dla wszystkich pracowników, pozwolił im lepiej zrozumieć kontekst zmian. Nie mniej ważna będzie komunikacja i informacja w całym procesie planowania transformacji.

Jak więc zazieleniać przedsiębiorstwo z udziałem pracowników? Pracodawcy i związki zawodowe mogą skorzystać z materiałów, które powstały w ramach projektu „Let’s Get Green” realizowanego przez Federację Związków Zawodowych Metalowców i Hutników (FZZMiH) (lider projektu) wspólnie ze związkami zawodowymi z Polski, Chorwacji, Serbii, Portugalii, Hiszpanii i Francji z sektora metalowego przy wsparciu merytorycznym Instytutu Spraw Publicznych. Projekt był realizowany w ramach Programu Polityki Klimatycznej i Polityki Społecznej.


W przewodniku dla pracodawców i pracowników: zawarliśmy szczegółowe wskazówki jak przeprowadzić proces zielonej transformacji na poziomie przedsiębiorstwa w sposób angażujący pracowników. 

W ramach projektu przygotowaliśmy również kurs on-line - materiał e-learningowy, o którym pisaliśmy TUTAJ

Na stronie projektu dostępne są również filmy wideo, audiobooki i inne materiały.

Dzięki projektowi „Let’s Get Green” przedstawiciele pracowników z sześciu krajów zyskali wiedzę jak w praktyce korzystać z przysługujących im praw do informacji, konsultacji i partycypacji w kontekście wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu na poziomie przedsiębiorstwa. 

Przyjęty przez Komisję Europejską Europejski Zielony Ład jest mapą drogową dla gospodarki europejskiej, która ma być neutralna klimatyczna, zasobooszczędna i energooszczędna, a jednocześnie nowoczesna i konkurencyjna. Wsparcie w tym procesie pracowników i obywateli, a także regionów, które szczególnie odczują skutki transformacji jest podstawą sprawiedliwego przejścia, które jest ważną zasadą wdrażania i warunkiem powodzenia tej strategii.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.Artykuł współfinansowany przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są jednak wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Unia Europejska ani organ przyznający pomoc nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Więcej informacji: https://lets-get-green.eu/pl/main
 
Zapisz się do newslettera
Newsletter