Aktualności

Tekst:

Instytut Spraw Publicznych

Podziel się

Laboratorium Innowacji Społecznej


W dniu 22 listopada 2010 r. odbyło się kolejne z cyklu spotkań spotkanie ekspertów Laboratorium Innowacji Społecznej (LIS). W skład Laboratorium wchodzą eksperci Instytutu Spraw Publicznych oraz  Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.  

W chwili obecnej Laboratorium Innowacji Społecznej skupia osoby - teoretyków i praktyków, których działania i doświadczenia są atutem w pracach nad tworzeniem standardu środowiskowej pracy socjalnej/organizowaniem społeczności lokalnych oraz nad wypracowaniem standaryzacji środowiskowej pracy socjalnej.

Obecnie w ramach prac Laboratorium opracowywany jest model Organizowania Społeczności Lokalnej (OSL).

Laboratorium realizowany jest w ramach projektu systemowego zainicjowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pt. Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja Społeczna, działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Projekt realizowany jest w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, państwowej jednostce organizacyjnej, we współpracy z jedenastoma organizacjami pozarządowymi, w tym z Instytutem Spraw Publicznych.Zapisz się do newslettera
Newsletter